SAP TechEd vo Viedni

Na svojej najväčšej technologickej konferencii SAP predstaví súčasné trendy a smerovanie IT

WALLDORF, BRATISLAVACelosvetová konferencia SAP TechEd sa
27. až 29. októbra uskutoční v metropole Rakúska. Vo Viedni SAP načrtne hlavné smery, ktorými sa bude v nadchádzajúcom období uberať vývoj produktov a služieb. Súčasťou konferencie budú vzdelávacie sekcie a podrobné prezentácie zamerané na riešenia z portfólia SAP BusinessObjects, technologickú platformu SAP NetWeaver, ako aj aplikácie SAP Business Suite.

Hlavnými témami SAP TechEd vo Viedni budú:

  • prehľadnosť v podnikových dátach s portfóliom riešení SAP BusinessObjects
  • SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator ako nástroj pre riadenie informácií a zrýchľovanie analytických operácií
  • vyššia flexibilita so SAP NetWeaver Business Process Management a SAP NetWeaver Composition Environment
  • aplikácie na mieru na SAP NetWeaver Application Server s overeným programovaným jazykom ABAP a Web Dynpro
  • SAP NetWeaver Process Integration v servisne orientovaných (SOA) scenároch
  • udržateľný rozvoj s riešeniami SAP BusinessObjects pre riadenie, riziko a zhodu (GRC)
  • optimalizácia životného cyklu SAP aplikácií so SAP Solution Manager – od návrhu, cez testovanie až po úspešné nasadenie do prevádzky
  • riadenie profilov a úloh naprieč organizáciou s riešením SAP NetWeaver Identity Management
  • balíky rozšírení pre SAP Business Suite
  • zvyšovanie efektivity biznisu so SAP Business Suite 7 na platforme SAP NetWeaver

Pre zákazníkov a partnerov spoločnosti je pripravených 250 sekcií, kde počas 400 hodín SAP predstaví súčasné trendy v IT. V programe budú zastúpené technické inštruktáže a názory zákazníkov, ktorí využívajú softvér SAP. Konferencia je jediným podujatím SAP, ktoré ponúkne hands-on workshopy vedené kvalifikovanými lektormi, ako aj prezentácie špičkových expertov a produktových manažérov SAP.

Podrobný program a registrácia na podujatie je na stránke http://www.sapteched.com/emea.

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com