Nová generácia SAP Business All in One

Flexibilné a konfigurovateľné riešenie sa zameriava špecificky na rôzne odvetvia

BRATISLAVASpoločnosť SAP predstavuje novú generáciu riešenia pre stredne veľké podniky pod názvom SAP Business All In One. Je to flexibilné a konfigurovateľné riešenie pre riadenie podniku, ktoré mu umožní prispôsobovať sa zmenám a ďalej rásť. Pomôže získať úplný prehľad o celom podniku a zamerať sa na požiadavky špecifické pre konkrétne odvetvie zákazníka. Je postavené na preddefinovaných blokoch, reprezentujúcich až 90 rôznych obchodných scenárov z rozličných oblastí priemyslu.

Veľkou výhodou riešenia je lacná a rýchla implementácia. Riešenie, ktoré je postavené na najnovšej verzii SAP ERP a SAP Best Practices, podporuje a účinne spolupracuje s nástrojmi CRM, Business Intelligence a platformou SAP NetWeaver. Spoločnosť SAP sprístupnila online konfigurátor, ktorý umožňuje nakonfigurovať riešenie podľa potreby zákazníkov.

Podrobnosti o riešení SAP Business All In One nájdete na:
http://www.sap.com/sk/solutions/sme/businessallinone/index.epx

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com