SAP rozširuje možnosti riadenia zákazníckych vzťahov

Novinkou je podpora pre riešenia od Verint. Spolupráca oboch spoločností umožňuje lepšie riadiť ľudské zdroje v oblasti starostlivosti o zákazníkov.

BRATISLAVASpoločnosť SAP predstavuje rozšírenie svojho softvéru pre riadenie komunikácie. SAP Business Comunication Management (SAP BCM), ktorý funguje ako softvérové IP kontaktné centrum a viackanálové riešenie pre prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu, bol rozšírený o podporu pre Impact 360 Workforce Optimization od spoločnosti Verint. Rozšírenie umožní lepšie monitorovať a zaznamenávať aktivity súvisiace so zákazníkmi a kvalitnejšie riadiť tímy, ktoré sa starajú o zákazníkov. Spoločnosti SAP a Verint sa taktiež dohodli, že budú zdieľať svoje technológie a produktové mapy.

„V súčasnej dobe investičnej opatrnosti a obmedzení bankových úverov, predstavujú zákazníci pre väčšinu firiem najcennejší zdroj príjmov. Ak už používajú efektívne riešenie pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, ich ďalším krokom je optimalizácia ľudských zdrojov, ktoré dbajú o zákazníkov. Práve na túto oblasť je predstavené rozšírenie zamerané,“ povedal Ján Ferjo, CEE Business Development manažér pre strednú a východnú Európu spoločnosti SAP.

Rozšírený softvér SAP BCM umožňuje používateľom lepšie sledovať všetko dianie okolo zákazníkov a zaznamenávať informácie o nich. Analýza získaných dát umožňuje presnejší odhad ďalšieho vývoja, lepšie plánovať ľudské zdroje s ohľadom na ich znalosti a skúsenosti. Okrem toho pomáha získavať od zákazníkov spätnú väzbu alebo merať výkonnosť.

Softvér SAP BCM funguje ako softvérové IP kontaktné centrum. Umožňuje pracovníkom starať sa o zákazníkov z jediného miesta a jednoducho s nimi komunikovať bez ohľadu na to, či sa kontaktujú cez telefón, fax, e-mail, chat, SMS alebo web. Vďaka napojeniu na SAP CRM majú vždy prehľad o kompletnej histórii komunikácie a vzťahov s daným zákazníkom. Okrem toho môžu komunikáciu jednoducho smerovať na ďalších odborníkov.

O spoločnosti Verint
Verint® Systems je vedúci poskytovateľ riešení Actionable Intelligence® zameraných na optimalizáciu ľudských a security intelligence. Riešenia spoločnosti Verint pomáhajú verejnému aj súkromnému sektoru racionalizovať informácie, ktoré zhromažďujú, čím umožňujú dosahovať vyššiu efektivitu a bezpečnosť. Riešenia od Verint v súčasnosti používa viac ako 10 000 organizácií v 150 krajinách sveta. Spoločnosť s 2 500 zamestnancami sídli v meste Melville v USA.

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com