IDC: SAP lídrom v utilitnom sektore

Analytická spoločnosť ocenila najmä schopnosť SAP napĺňať potreby trhu

BRATISLAVANezávislá analytická spoločnosť IDC označila SAP za vedúceho dodávateľa zákazníckych informačných systémov (CIS) a systémov na riadenie zákazníckych vzťahov (CRM) v utilitnom sektore. Nedávno publikovaná výročná správa IDC Energy Insights hodnotila sedem najvýznamnejších dodávateľov CIS a CRM riešení pre oblasť utilít v kontexte prebiehajúcich trhových zmien.

Medzi základné hodnotené kategórie patrilo reflektovanie potrieb trhu a poznanie procesov. SAP získal najvyššie hodnotenie v kategórii „ownership confidence“ a druhé najvyššie hodnotenie v kategórii „schopnosť naplniť potreby trhu.” Štúdia oceňuje rozšírenie funkcionality CIS riešení, ako aj jasné zámery v oblasti integrácie smart meteringu, komplexnej fakturácie a nových obchodných modelov pre poskytovateľov utilitných služieb.

CIS softvér od SAP používa viac než 500 poskytovateľov utilitných služieb. Okrem IDC ohodnotila SAP ako vedúceho poskytovateľa CIS riešení už tretí rok po sebe aj spoločnosť Gartner, zaoberajúca sa výskumom trhu. Iná analytická spoločnosť Utilipoint takisto umiestnila SAP na prvé miesto, dokonca štvrtý rok po sebe.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com