Ocenenie Forrester pre SAP

Podľa nezávislej štúdie je SAP trhovým lídrom v oblasti riešení Business Performance

BRATISLAVARiešenia Business Performance (BPS) softvérovej spoločnosti SAP získali ocenenie od nezávislej analytickej organizácie Forrester Research. Podľa štúdie „The Forrester Wave™: Business Performance Solutions, Q4 2009” sa riešenia SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management (EPM) umiestnili v konkurencii desiatich softvérových dodávateľov na najvyššej priečke. Analytici Forrester Research hodnotili prostredníctvom prieskumov produktové ukážky a zákaznícke referencie.

Nezávislá expertná komisia hodnotila funkcionalitu jednotlivých riešení, pričom kľúčové hodnotené komponenty boli plánovanie a rozpočtovanie; finančná konsolidácia; riadenie nákladov a profitability; aplikácie na riadenie stratégie a merania výkonnosti organizácie. Podľa záverov štúdie k najlepšiemu hodnoteniu SAP výraznou mierou prispela spojenie riešení SAP Business Performance a BusinessObjects. „Spoločnosť SAP disponuje špičkovou funkcionalitou všetkých kľúčových komponentoch BPS a zároveň stále sa rozvíjajúcim portfóliom analytických riešení BusinessObjects.“ uvádza štúdia Forester Research.

Riešenia SAP BusinessObjects z oblasti EPM pomáhajú spoločnostiam nastavovať a realizovať stratégie, zvyšovať ich výkonnosť a skvalitňovať rozhodovací proces. Nie sú určené len pre prostredie SAP, sú schopné spolupracovať aj s aplikáciami tretích strán. Zákazníci môžu využiť širokú funkcionalitu EPM naprieč celou firmou. Portfólio EPM riešení zahŕňa riešenia pre strategický manažment, plánovanie rozpočtovanie a forecasting; finačnú konsolidáciu a riadenie nákladov a profitability. Sú integrované s riešeniami SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) a riešeniami pre riadenie, riziko a zhodu (GRC), čo účinne pomáha účinne pomáha prepojiť stratégiu a jej realizáciou

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com