SAP pokračuje s vývojom riešení pre odpadový a recyklačný priemysel

BRATISLAVASpoločnosť SAP plánuje aj v najbližších piatich rokoch pokračovať v investíciách do odvetvových riešení pre odpadový a recyklačný priemysel. V tejto súvislosti zintenzívni spoluprácu s partnerskou spoločnosťou PROLOGA GmbH. na rozšírení riešenia SAP Waste and Recycling application. Rozšírenie spočíva v príprave špecifických procesov pre odpadový a recyklačný priemysel, najmä v oblasti logistiky a materiálového manažmentu.

Dynamické prostredie a časté zmeny výrazne ovplyvňujú procesy v odpadovom a recyklačnom priemysle. Dnes to už to nie je len jednoduchý zber použitého materiálu, ale aj spracovanie materiálu či produkcia základných materiálov. Procesy v rámci odvetvia sa stávajú komplexnejšími a zložitejšími, konkurenčné prostredie sa prehlbuje. Dôvodom je nielen prísnejšia environmentálna legislatíva, ale aj globalizácia dopravného priemyslu a surovinových trhov. Potreba adekvátnych IT riešení je logickým dôsledkom tohto vývoja. Riešenia spoločnosti SAP v oblasti odpadového a recyklačného priemyslu umožňujú organizáciám vyrovnávať sa s meniacimi sa podmienkami na trhu, pomáhajú im rásť a využívať nové príležitosti.

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com