SAP prehlbuje spoluprácu so Siemens

SAP bude poskytovať informačné systémy i.s.h.med a i.c.m.health od spoločnosti Siemens

BRATISLAVASpoločnosť SAP bude v rámci svojich riešení pre zdravotníctvo dodávať aj nemocničné a manažérske informačné systémy od Siemens Healthcare. Dohoda sa týka poskytovania nemocničného informačného systému i.s.h.med, ktorý nemocničným zariadeniam pomáha zvyšovať efektivitu a prispieva k zlepšeniu starostlivosti o pacientov a manažérskeho informačného systému i.c.m.health. Dohoda oboch spoločností rozširuje už existujúce partnerstvo v oblasti zdravotníckej informatiky.

„Siemens a SAP sa okrem vývoja inovatívnych technológií pre svojich zákazníkov sústreďujú aj na vytváranie partnerstva, ktoré zákazníkom zjednoduší prístup k týmto technológiám,“ hovorí Janet Dllione, CEO Health Services spoločnosti Siemens Healthcare. „Vďaka tejto dohode a aktivitám SAP na kľúčových trhoch, budeme schopní spoločne poskytnúť komplexné portfólio riešení, ktoré prispejú k skvalitňovaniu zdravotníckych služieb po celom svete.“

Vďaka spoločnému postupu oboch spoločností budú mať poskytovatelia zdravotníckych služieb jednoduchší prístup k informačným systémom. Najmä k tým, ktoré spájajú administratívne a kontrolingové funkcie, ako sú fakturácia, ľudské zdroje, starostlivosť o pacientov alebo business intelligence, so zdravotníckymi procesmi. Systém na riadenie podnikových zdrojov od SAP pomôže zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zamestnancov.

„Inovačné programy v mnohých krajinách po celom svete potvrdzujú, že informačné technológie zohrávajú dôležitú úlohu v modernizácii zdravotníckych služieb. Vytvárajú základ pre riadenie a kontrolu nákladov a vyššiu úroveň starostlivosti,“ hovorí John Papandrea, senior viceprezident divízie Healthcare spoločnosti SAP. „Informačné systémy, ktoré umožňujú zlepšovať rovnako biznisové, ako aj zdravotnícke procesy hrajú dôležitú rolu predovšetkým v zvyšovaní kvality a efektivity.“

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com

O nemocničnom informačnom systéme i.s.h.med
Zdravotnícky informačný systém i.s.h.med je integrovaný do portfólia riešení SAP for Healthcare. Je postavený na ERP systéme od spoločnosti SAP, ktorý pokrýva administratívne aj logistické úlohy. ERP systém rozšírený o i.s.h.med podporuje rozličné zdravotnícke úlohy, ako aj zdravotnú starostlivosť. Okrem toho podporuje plánovacie procesy, dokumentáciu, koordináciu, komunikáciu a hodnotenie. Bezpečnosť investícií je garantovaná flexibilnou systémovou konfiguráciou, ktorá umožní manažmentu nemocnice operatívne reagovať na meniace sa podmienky. Softvér je nasadený v približne 300 nemocniciach v 18 krajinách a v 8 jazykových mutáciách.

O manažérskom i.c.m.health
Manažérsky informačný systém pre nemocnice i.c.m.health je integrálnou súčasťou SAP systému a i.s.h.med. Je to integrovaný reportingový systém postavený na platforme SAP Business Warehouse. i.c.m.health sprístupňuje manažmentu nemocnice informácie týkajúce sa služieb, nákladov, výnosov a kvality. Disponuje špecifickými plánovacími nástrojmi pre efektívny kontroling. Systém pozostáva z niekoľkých štandardných modulov: zdravotnícky kontroling, kontroling zdravotníckeho materiálu, prípadové kalkulácie a alokácia výnosov.

O spoločnosti Siemens Healthcare Sector
Siemens Healthcare Sector je jedným z najväčších dodávateľov v zdravotníckom priemysle a priekopníkom v oblastiach ako sú lekárske zobrazovanie, laboratórna diagnostika, informačné technológie v zdravotníctve a načúvacích prístrojov. Siemens ponúka svojim zákazníkom produkty a riešenia pre široké rozpätie starostlivosti o pacientov z jediného zdroja – od prevencie a skorej detekcie až po diagnózu až po liečenie a následnú starostlivosť. Siemens Healthcare zrýchľuje, skvalitňuje a zefektívňuje zdravotnícku starostlivosť optimalizáciou zdravotníckych procesov pre najbežnejšie ochorenia. Spoločnosť zamestnáva 48 000 ľudí po celom svete. V roku 2009 (do 30. septembra) vykázala výnosy vo výške 11,9 miliardy euro a zisk približne vo výške 1,5 miliardy euro. Viac informácií na: www.siemens.com/healthcare.