SAP rozširuje svoj Explorer

Získavať presné a aktuálne dáta je ešte jednoduchšie. Inovovaný SAP BusinessObjects Explorer teraz dokáže komunikovať aj s externým prostredím.

BRATISLAVASpoločnosť SAP predstavuje rozšírenú verziu softvéru SAP BusinessObjects Explorer. Inovatívny manažérsky nástroj teraz ponúka ešte podrobnejší pohľad na chod organizácie. Novinkou je schopnosť komunikovať s databázami za hranicami prostredia SAP NetWeaver Business Warehouse. Inovatívnu funkcionalitu SAP Business Objects Explorer ocenil aj magazín Computerworld. Renomovaný dvojtýždenník vychádzajúci na českom a slovenskom trhu pridelil produktu z dielne SAP titul IT produkt roku 2009 v kategórii Podnikové systémy.

Mnohým manažérom doma i v zahraničí stále chýbajú tie správne informácie a jasný a reálny pohľad dovnútra organizácie. Kvalitne rozhodovať dnes znamená opierať sa o podložené informácie, nielen spoliehať sa na skúsenosti, či intuíciu. „Trh si uvedomuje potrebu posunúť sa od intuitívneho prístupu k rozhodovaniu, smerom k rozhodovaniu založenom na faktoch,“ hovorí Miroslav Komora z SAP BusinessObjects Division spoločnosti SAP Slovensko. „Inovovaný SAP BusinessObjects Explorer tento proces zjednodušuje. Predstavuje okamžitý zdroj presných a aktuálnych informácií v používateľsky jednoduchom a intuitívnom prostredí. Navyše ho môže využívať ktorákoľvek firma, bez ohľadu na to, či je zákazníkom SAP alebo nie,“ uzatvára Miroslav Komora.

SAP BusinessObjects Explorer pracuje podobne ako webovský vyhľadávač. Jeho ovládanie je jednoduché, nevyžaduje si špeciálny tréning alebo znalosti. Podobne ako je to u bežných internetových vyhľadávačov, používateľ zadáva kľúčové slová do vyhľadávacieho okna. Výsledky vyhľadávania sa prehľadne a jasne zobrazia vo forme interaktívnych máp, grafov, či reportov. Vďaka pohodlnému používateľskému rozhraniu sú informácie ukryté vo veľkom objeme firemných dát jednoducho a rýchlo dostupné.

Inovovaný nástroj má v organizáciách široké využitie. Obchodným a marketingovým oddeleniam pomôže lepšie pochopiť kľúčové kampane, posúdiť výnosnosť produktov a služieb a stanovovať prognózy.
Inteligentné technológie umožnia získať a spracovať dáta aj z a externých databáz. Zistiť okamžitý stav a výšku skladových zásob už nebude problém. Prevádzkové oddelenia môžu sledovať a dôslednejšie plánovať zásoby, dodávky, či výrobu. Nové riešenie ocenia aj finanční manažéri a riaditelia, ktorí vďaka inovovanému nástroju jednoducho a rýchlo získajú podklady pre strategické plánovanie, tvorbu rozpočtov a prognózovanie.

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com