Slovensko má nové RFID laboratórium

Prvé slovenské RFID laboratórium združenia GS1Slovakia je spojené s komplexným informačným systémom od spoločnosti SAP

BRATISLAVANeziskové združenie GS1 Slovakia otvorilo v Žiline prvé slovenské pracovisko rádio-frekvenčnej identifikácie (RFID). Laboratórium je určené pre výskum, prezentáciu a aplikáciu rádio-frekvenčnej identifikácie tovarov a služieb v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, pomocou elektronického produktového kódu EPC, čo je celosvetový štandard v tejto oblasti.

Projekt je unikátny automatickým prepojením RFID technológií na komplexný podnikový informačný systém SAP ERP. V laboratórnych podmienkach sa tak podarilo vytvoriť podmienky identické s reálnymi procesmi vo výrobe, maloobchode alebo logistike. Informačný systém SAP a jeho integráciu na RFID technológie implementovala spoločnosť ORIWIN.

Vybavenie laboratória poskytuje ucelený pohľad na využívanie štandardov v celom logistickom reťazci, od výroby až po predaj. Záujemcovia zo Slovenska môžu využiť technológie laboratória na vypracovanie pilotných projektov a odskúšanie RFID pre potreby svojich firiem. Príklady najnovších technológií, konzultácie a podpora zo strany expertov umožňujú firmám ďalší rozvoj tejto vyspelej technológie na Slovensku.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com

O spoločnosti GS1
GS1 Slovakia je mimovládne neziskové združenie. Je jediným vlastníkom licencie na prideľovanie čiarových kódov na výrobky vyrábané na Slovensku. Združuje viac ako milión firiem na svete a na Slovensku viac ako 3300, ktoré používajú na identifikáciu výrobkov a služieb celosvetový globálny systém GS1. Tento systém je najrozšírenejší štandard, používajú ho milióny ľudí každý deň. Denne sa prečíta v obchodoch na celom svete viac ako 5 miliárd čiarových kódov pri nakupovaní, medzi obchodnými partnermi sa elektronicky pomocou štandardizovaných správ posielajú milióny obchodných dokumentov.