Aký bude rok 2010 v IT?

Nezávislé analytické spoločnosti predniesli svoje očakávania. IT bude inteligentnejšie, mobilnejšie a ekologickejšie.

BRATISLAVAV roku 2010 budú svetu IT dominovať cloud computing a virtualizácia, ale aj neustále sa zdokonalujúce mobilné aplikácie. Vyplýva to z predpovedí nezávislých analytických spoločností Euromonitor, iSupply, IDC, MDR Instat a Gartner. Zaostávať nebudú ani inteligentné dátové analýzy a energeticky efektívne dátové centrá.

Cloud computing a virtualizácia
Najvýznamnejším trendom spomedzi všetkých je nepochybne cloud computing a virtualizácia. Virtualizácia v praxi znamená koniec klasických počítačov. Tie budú vo virtuálnej podobe uložené na serveroch. Takéto prostredie, takzvaný „cloud,“ dokáže koncentrovať hardverové zdroje, zvyšovať výkon a zrýchľovať operácie. Cloud computing pomôže optimalizovať činnosť informačného systému a šetriť zdroje.

Podnikanie na dlani
V minulom roku sa smartphony podieľali asi 14 % na celkovom trhu s mobilnými telefónmi. Podľa odhadov spoločnosti Gartner by mal v roku 2013 podiel smartphonov dosiahnuť úroveň 38 %, to znamená, že o 3 roky by mal každý tretí telefón ponúkať kvalitné internetové pripojenie. Už dnes sú však niektoré mobilné telefóny schopné poskytnúť svojmu majiteľovi podobný komfort ako počítače. Umožňujú prezerať grafy, tabuľky, diagramy, procesné mapy a s tým súvisiace animácie, inštalovať softvér podobný tomu, ktorý poznáme z našich pracovných či súkromných počítačov. Práve tento trend by mal v blízkej budúcnosti silnieť. Softvérové firmy budú v najbližšom období venovať tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť, dá sa teda očakávať strategický posun smerom k mobilným aplikáciám.

Analytické a reportingové nástroje
Mnoho firiem dnes zápasí s rovnakým problémom: Procesy kumulujú v databázach obrovské množstvá dát, čo sťažuje prehľad a kontrolu. Z toho pramení dopyt po analytických a reportingových riešeniach z oblasti business intelligence. „Analytické nástroje sú schopné prezentovať informácie v správnom kontexte, čo zjednodušuje prijímanie rozhodnutí. Reportingové nástroje zase umožnia zobraziť tieto informácie v grafickej podobe, vo forme interaktívnych máp, grafov, reportov a pod.,“ upresňuje Miroslav Komora zo SAP BusinessObjects Division, spoločnosti SAP Slovensko. „Rýchlosťou myšlienky dokážu zobraziť informácie napríklad o výsledkoch predaja jednotlivých pobočiek alebo sledovať akým spôsobom sa vyvíja predaj v regiónoch, ako sa pohybuje ziskovosť či výkonnosť jednotlivých divízií a pod. Užitočnou funkciou je možnosť zobrazovania alternatívnych výsledkov, čo umožňuje simulovať rôzne scenáre vývoja,“ dopĺňa Miroslav Komora.

„Zelené“ technológie majú zelenú
Jedným z najdôležitejších trendov súčasnosti sú green data centers alebo ekologické dátové centrá. Do popredia sa dostávajú technológie, ktoré umožňujú zefektívňovať a optimalizovať výrobu a spotrebu energií a šetriť tým nielen životné prostredie, ale aj finančné prostriedky. Získavanie informácií napríklad o teplote dátových centier, či distribúcie tepla ponúka mnoho výhod. Napríklad možnosť odhaliť teplotné výkyvy a následne ich eliminovať.

V blízkej budúcnosti sa pozornosť trhu sústredí najmä na mikroservery. Ich integrácia umožní zvýšiť celkový výkon pri nižšom priestorovom a energetickom zaťažení. Aj v tomto prípade zohrávajú informačné technológie dôležitú úlohu. Súčasné trendy naznačujú, že dátové centrá by mali stále intenzívnejšie spájať IT a energy management.

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com