Trvalo udržateľný rozvoj firiem pod drobnohľadom

SAP teraz ponúka nástroje, ktoré pomôžu riadiť a kontrolovať transparentnosť.

BRATISLAVASpoločnosť SAP prináša na trh riešenie, ktoré organizáciám pomôže jednoduchšie riadiť proces trvalo udržateľného rozvoja. Aplikácia SAP BusinessObjects Sustainability Perfomance Management umožňuje lepšie riadiť a kontrolovať transparentnosť a zodpovednosť v rámci programov udržateľnosti. Inovatívne riešenie ponúka firmám možnosť merať a primerane prezentovať svoju výkonnosť. Výsledkom sú nižšie náklady na zber dát a menej chýb.

Kľúčovou funkciou SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management je schopnosť automaticky zbierať dáta súvisiace s indikáciou výkonnosti. Riešenie z portfólia SAP BusinessObjects umožňuje firmám dať zabudnúť na namáhavé, zdĺhavé a často chybové manuálne zbierania dát. Môžu sa sústreďovať na zlepšovanie ekonomickej, sociálnej a environmentálnej výkonnosti. Analytická funkcionalita softvéru prináša holistický pohľad na kľúčové indikátory trvalo udržateľného rozvoja (KPI) a prezentuje ich v primeranom kontexte.

Podobne, ako iné riešenia z portfólia SAP BusinessObjects, je aplikácia integrovateľná nielen s riešeniami SAP, ale aj s produktami tretích strán. Svoje využitie však nájde aj ako samostatné riešenie, tzv. stand-alone. Používateľsky nenáročný softvér, pomáha firmám nastaviť stratégie udržateľnosti a zjednodušiť interný aj externý reporting. Zákazníci si môžu vybrať z databázy KPI, ktorá obsahuje rôzne metriky, vrátane sústavy Global Reporting Initiative. Ako prvé riešenie je certifikované v rámci programu Global Reporting Initiative (GRI) Certified Software and Tools. Certifikácia na základe GRI štandardov zaistí transparentnú a spoľahlivú výmenu informácií týkajúcich sa udržateľnosti rozvoja.

„Význam udržateľnosti rozvoja sa neustále zvyšuje,“ hovorí Dr. Stephen Stokes, viceprezident divízie Sustanability and Green Technologies, analytickej spoločnosti AMR Research. „Stáva sa kľúčovým elementom obchodných stratégií, s potenciálom zvýšiť efektivitu a prevádzkovú výkonnosť, ako aj povzbudiť inovácie a organizačnú transformáciu. Vysokokvalitné dátové analýzy, verifikácia, optimalizácia a modelovanie prinášajú organizáciám novú úroveň prevádzkovej excelentnosti.“

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com