Biznis na dlani

Mobilné aplikácie z dielne SAP a Sybase sú predĺženou rukou pri riadení biznisu a zákazníckych vzťahov.

HANNOVER, BRATISLAVASpoločnosti SAP a Sybase predstavujú dve mobilné riešenia určené pre prácu mimo kancelárie. Prostredníctvom mobilných zariadení a platforiem ako iPhone a Windows Mobile umožnia riadiť biznis, či zákaznícke vzťahy z ktoréhokoľvek miesta.

  • Sybase Mobile Sales pre SAP CRM automatizuje obchodné procesy, zvyšuje produktivitu a zároveň rozširuje zákaznícky servis tým, že vybaví terénnych pracovníkov technológiou, vďaka ktorej môžu pristupovať k SAP CRM 2007 prostredníctvom smartphonov.
  • Sybase Mobile Worlflow pre SAP Business Suite umožňuje pracovníkom v teréne vykonávať procesy týkajúce sa pracovných tokov, nahrávania času, cestovných príkazov alebo iných položiek vyžadujúcich si okamžitú reakciu. To všetko v známom a bezpečnom prostredí emailovej schránky.

Obidve riešenia sú postavené na platforme Sybase Unwired Platform, ktorá vďaka bezdrôtovej technológií umožňuje rozšíriť možnosti aplikácií SAP Business Suite, vrátane riešenia SAP Customer Relationship Management (CRM) aj na mobilné zariadenia. Softvér môže byť nastavené tak, aby využíval širokú škálu back-endových dátových zdrojov, vrátane databáz, webovských služieb, súborov a podnikových aplikácií, ktoré využívajú servisne orientovanú architektúru.

Počet pracovníkov v teréne, ktorí pracujú s mobilnými zariadeniami, ako aj počet samotných mobilných zariadení významne rastie. Podľa prieskumov nezávislej analytickej organizácie IDC, celkový počet pracovníkov v teréne, ktorí používajú mobilné zariadenia narastie z 919,4 milióna v roku 2008 (29 % pracovnej sily) na 1,19 miliardy v roku 2013 (34,9 % pracovnej sily). Mobilné riešenia od SAP a Sybase umožňujú pracovníkom konať rýchlo a na základe presnej informácie. Ich integrácia do biznis procesov firiem a obchodných sietí umožní zvýšiť produktivitu a prijímať informované a rýchle rozhodnutia a zostať v kontakte so zákazníkmi, partnermi a zamestnancami.

Informácie médiám:
SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com

O spoločnosti Sybase
Sybase je jedným z najväčších nezávislých dodávateľov softvérových technológií. Spoločnosť Sybase, Inc. (Sybase) bola založená v roku 1984, dnes celosvetovo zamestnáva viac ako 3.700 ľudí. Už dvadsať rokov Sybase prináša otvorené riešenia pre riadenie informácií a mobilitu, potrebné na vybudovanie prostredia bez obmedzení – „Unwired Enterprise.“ Prostredníctvom svojich inovatívnych riešení Sybase umožňuje integráciu rôznych platforiem, databáz a aplikácií, a prostredníctvom mobilných technológií dáva využitiu týchto aplikácií nový rozmer.

Štrukúra Sybase je členená do troch častí: skupina produktov pre podnikové prostredia, ďalšími dvoma sú plne dcérske spoločnosti iAnywhere Solutions, Inc. a Financial Fusion, Inc. Sybase v roku 2003 odkúpil taktiež spoločnosť AvantGo a v roku 2004 XcellNet. Sybase spolupracuje s množstvom partnerov patriacich medzi svetových lídrov ako HP, Intel, NEC, SAP, Sun, atď. Viac na www.sybase.com a na blogu http://blogs.sybase.com.