Zdravšie výkazníctvo pre zdravotníctvo

Technologická novinka prináša konsolidovaný pohľad na zdravotnícke informácie.

ATLANTA, BRATISLAVASpoločnosť SAP predstavuje nové riešenie pre riadenie kvality v zdravotníctve. Softvér z portfólia SAP BusinessObjects pomáha optimalizovať procesy súvisiace so zberom dát a ich vykazovaním. Dokonalejší prehľad, ktorý softvér poskytuje pomáha rozpoznať rezervy v kvalite ponúkaných služieb.

Oddelenia, ktoré majú v zdravotníckych organizáciách na starosti riadenie kvality často pracujú zo zastaralými systémami, ktoré nedokážu pokryť aktuálne potreby. Bolestivým miestom je najmä sledovanie dát a ich vykazovanie. Novinka od SAP BusinessObjects dokáže z existujúcich systémov získavať dáta týkajúce sa pacientov, administratívy či financií. Softvér ich následne spracuje a transformuje do výkazov, ktoré poskytujú konsolidovaný pohľad na celú organizáciu. Pre zdravotnícke zariadenia to predstavuje príležitosť odhaľovať problémy, analyzovať príčiny ich vzniku a v budúcnosti im tak predchádzať. Výsledkom je rýchlejšie a presnejšie výkazníctvo s dôrazom na správnosť údajov.

„Väčšina zdravotníckych zariadení si už dnes uvedomuje aké dôležité sú presné a aktuálne informácie pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Získať ucelenú informáciu v prostredí rôznych nemocničných, administratívnych či finančných systémov však nie je jednoduché,“ hovorí John Papandrea, senior viceprezident pre Global Healhcare Sector v spoločnosti SAP. Softvérová novinka od SAP BusinessObjects pomáha tento problém prekonať. Umožňuje integrovať postupy zberu dát do jednoduchších a automatizovaných procesov. Nemocnice vďaka novému softvéru rýchlo vyhodnocujú úroveň služieb, ktoré svojim pacientom ponúkajú. Aj vďaka tomu môžu odhaliť príčiny vzniku problémov a zvoliť najlepší prístup na ich odstránenie,“ uzatvára Papandrea.

Informácie médiám:
SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com