PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA partnerom SAP

BRATISLAVASpoločnosť PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice sa stala k 30.3.2010 implementačným partnerom SAP pre riešenia SAP Business All-in-One a SAP BusinessObjects.

„Táto forma spolupráce umožní ďalšie rozšírenie nášho produktového a zákazníckeho portfólia a je prirodzeným vyústením našich viacerých implementácií riešenia SAP. Popri SAP Business All-in-One a SAP BusinessObjects sa nám pre ďalší rozvoj javí perspektívne oblasť SAP Manufacturing Integration and Intelligence,“ hovorí Juraj Bartoš, riaditeľ spoločnosti PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice.

O spoločnosti PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice je stabilnou spoločnosťou, ktorá už takmer dvadsať rokov patrí k popredným dodávateľom komplexných riadiacich a informačných systémov. Zabezpečuje vývoj, výrobu, dodávku a servis informačných a riadiacich systémov a poskytuje zákazníkom riešenia, ktoré majú priamy vplyv na ich obchodný a produkčný rast.

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com