SAP StreamWork mení spôsob práce

Nová pracovná platforma podporuje plynulú spoluprácu a pomáha kvalitnejšie sa rozhodovať.

BRATISLAVASpoločnosť SAP predstavuje SAP StreamWork, kolaboratívny nástroj, ktorý posúva spôsob práce na novú úroveň. Inovatívny nástroj vytvára pracovné prostredie, ktoré spája ľudí, informácie a preverené postupy a metódy spôsobom sociálnych médií. SAP StreamWork je k dispozícii vo viacerých cenových úrovniach, pričom je v ponuke je aj bezplatná verzia. Softvér je určený všetkým typom organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť.

Organizácie dnes na pracovné účely využívajú množstvo aplikácií a komunikačných nástrojov. Spolupráca v jednotnom prostredí je efektívna, cieľovo orientovaná a napomáha výmene a zdieľaniu informácií. Spoločnostiam to prináša väčšiu transparentnosť, zapojenie pracovníkov a hlavne správne rozhodnutia.

Úspešná tímová práca si vyžaduje, aby spolupracovníci mohli čo najjednoduchšie zdieľať svoje myšlienky, nápady, podnety a informácie. V prostredí SAP StreamWork majú všetci relevantní pracovníci prístup k online obsahu, ktorý môžu tvoriť, zdieľať a riadiť. Pracovné či projektové tímy môžu spoločne tvoriť stratégie, posudzovať a hodnotiť rôzne situácie. Aplikácia umožňuje používateľom jednoducho pridávať reporty, plány, podnety, poznámky, hodnotenia alebo iné relevantné informácie. Tým, že sú viditeľné pre každého používateľa sa práca výrazne zjednodušuje a skvalitňuje prijímanie rozhodnutí. SAP StreamWork je používateľsky nenáročná aplikácia, nevyžaduje si špeciálne školenia či technické znalosti.

SAP StreamWork prichádza s flexibilným cenovým modelom. Profesionálna verzia začína na cene 9 dolárov na mesiac a používateľa, k dispozícii je však aj bezplatná verzia, ktorá ponúka limitovaný priestor a funkcionalitu. Výhodou je, že zákazník si môže softvér škálovať podľa svojich aktuálnych potrieb.

Viac informácií na www.sapstreamwork.com.

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com