SAP napreduje vo vývoji “in-memory” technológií

“In-memory“ aplikácie znížia náklady a zvýšia prehľadnosť.

BratislavaSpoločnosť SAP, priekopník v oblasti inovácií podnikového softvéru, posúva svet informačných technológií do ďalšieho levelu. Ako zaznelo na konferencii SAPPHIRE® NOW, ktorá sa od 17. do 19. mája konala v Nemecku a na Floride, „in-memory“ aplikácie zvýšia dostupnosť a rýchlosť podnikových informácií, čo spoločnostiam umožní prijímať rozhodnutia rýchlejšie a kvalitnejšie.

Jednou z najvyšších priorít podnikov všetkých veľkostí je riadenie a analýza narastajúceho množstva dát a ich využitie pre zlepšenie činností. SAP tieto priority chápe, a preto prijal výzvu pre rozvoj “in-memory” aplikácií (napr. SAP® BusinessObjects™ Explorer, accelerated edition), ktoré zákazníkom umožňujú spracovávať podnikové dáta rýchlejšie. Sila budúcej generácie správy, plánovania a analýzy podnikových aplikácií podnietila SAP k spolu-práci s poprednými hardvérovými partnermi v poskytovaní “in-memory” softvéru a zariadení optimalizovaných pre analýzu údajov z operačných systémov, dátových skladov, či z internetu.
Nové výkonné analytické aplikácie SAP umožňujú používateľom vytvárať biznis scenáre a analýzu dát v re-álnom čase a bez obmedzení.

V súčasnosti čelia zákazníci tzv. informačnej explózii, ktorá sa týka dát ako v transakčných, tak aj v ana-lytických aplikáciách, o dátach zo sociálnych sietí a internetu nehovoriac. Nový softvér vyvinutý spoločnosťou SAP, SAP® Business Analytic Engine, bude využívať “in-memory” technológiu s výkonným výpočtovým mechanizmom a nástrojmi pre jednoduché modelovanie a správu podnikových dát. Softvér umožní používateľom okamžitý prístup, možnosť skúmať a analyzovať transakčné, analytické dáta a dáta z internetu v reálnom čase v rámci jedného prostredia, bez dopadu na dátové sklady či iné systémy.

Pre zabezpečenie ešte vyššieho výkonu ponúka SAP nové analytické aplikácie, ktoré obsahujú SAP Business Analytic Engine a optimalizovaný hardvér od popredných dodávateľov z ekosystému SAP. V rámci záväzku neustále prinášať inovácie, SAP pracuje na vývoji aplikácie, ktorá prepojí systémy zákazníkov, auto-maticky vyhľadá relevantné údaje a pripraví ich na použitie, tak aby mohli klienti realizovať analýzu a správu komplexných dopytov v reálnom čase.

Napríklad, zamestnanec utilitnej spoločnosti môže využiť údaje pre identifikáciu zákonitostí určitého re-giónu alebo časového obdobia, a neskôr tieto údaje, vďaka okamžitému prístupu k nim, analyzovať. Pracovník výrobnej firmy môže analyzovať využitie majetku cez transakčné dáta v reálnom čase, pričom finančné oddelenie môže v reálnom čase vykonávať riadenie rizík a prijímať opatrenia, či spravovať a merať expozíciu trhu.

Kľúčoví používatelia budú schopní analyzovať dáta rýchlo a interaktívne, odpovede na dôležité otázky dostanú takmer okamžite. Nová technológia zrýchli existujúce aplikácie a podporí zmiešané pracovné úlohy, čo znamená, že analytika, riadenie výkonnosti a transakčné aplikácie budú môcť bežať v jednom prostredí. Tento základ zrýchli SAP BusinessObjects a SAP NetWeaver Business Warehouse.

Pre poskytovanie tejto technológie vytvorí SAP alianciu, ktorá spojí lídrov z oblasti IT. Jedným z prvých je Hewlett Packard. “Zákazníci budú môcť premeniť dáta na informácie, informácie na poznanie a poznanie na zisk,” povedal Tom Hogan, výkonný viceprezident pre predaj, marketing a stratégiu spoločnosti HP. “SAP Business Analytic Engine a servre HP pomôžu zákazníkom využiť informácie pre zlepšenie rozhodovacích procesov.”

“Naši zákazníci lepšie využijú biznis simulácie a plány, v reálnom čase budú môcť optimalizovať ceny či vyhodnocovať vplyv kurzových zmien na finančný systém. Nová “in-memory” technológia od SAP zlepší zákazníkom prehľadnosť v podnikaní v reálnom čase, čo im pomôže lepšie plniť naplánovanú stratégiu. Rýchlosť a flexibilita “in-memory” výpočtov zmení pravidlá hry, ktoré rozbehnú biznis v danom odbore,” doplnil Vishal Sikka, technologický riaditeľ a člen Výkonnej rady SAP pre technológie a inovácie.

SAPPHIRE® NOW
Podujatím SAPPHIRE® NOW, SAP naznačil ďalší vývoj zákazníckych konferencií SAPPHIRE, ktoré SAP ponúka svojim zákazníkom, partnerom a prináša im tak viac príležitosti k dialógu s kolegami, účastníkmi a ideovými lídrami z celého sveta. Konferencia sa konala súčasne v Orlande (Florida) a Frankfurte (Nemecko) od 17. do 19. mája 2010 pre lepšie prepojenie účastníkov oboch podujatí v reálnom čase prostredníctvom špičkových vysielacích štúdií a novej on-line skúsenosti, ktorá zahŕňa moderné funkcie sociálnych a komunitných médií. Či už na mieste alebo on-line mohli účastníci získať prehľad o tom, ako inovácie v oblasti podnikových riešení SAP pomáhajú podnikom dosahovať dlhodobý a stabilný rast. Pre viac informácií o podujatí v Orlande navštívte www.sapandasug.com; pre informácie z Frankfurtu www.sap.com/sapphire/emea. Pripojte sa ku konverzácií cez Twitter @SAPPHIRENOW alebo si prečítajte blogy z konferencie SAPHIRE NOW na sapphirenow.blogs-sap.com.

Informácia pre médiá:
Webcasty, novinky, diskusie, prezentácie a ďalšie informácie z konferencie SAPPHIRE NOW sú dostupné na stránke newsroomu konferencie: http://sapphirenow.blogs-sap.com/. Obrazový materiál pre použitie vo vašom médiu nájdete na www.sap.com/photos. Videá s rôznou tematikou nájdete na www.sap-tv.com. Videá SAP TV môžete vkladať na svoje web stránky, zdieľať ich prostredníctvom e-mailu alebo odoberať aktuálne informácie cez kanál RSS. Sledujte SAP na Twitteri @sapnews.