SAP ocenil Východoslovenskú energetiku Košice

Striebornú priečku v kategórií veľkých podnikov súťaže SAP Quality Awards v regióne strednej a východnej Európy obsadila Východoslovenská energetika Košice, a. s., za projekt integrácie systémov SAP (ERP a ISU) a geografického informačného systému s využitím riešenia SAP Proces Integration. Zlato získalo pražské letisko, bronz České dráhy.

BratislavaZástupcovia spoločnosti SAP odovzdali predstaviteľom Východoslovenskej energetiky Košice cenu SAP Quality Awards 2010. V kategórií veľkých podnikov obsadila VSE Košice striebornú priečku za projekt integrácie SAP ERP, SAP ISU a geografického informačného systému s využitím riešenia SAP Process Integration. Zlato získalo pražské letisko, bronz České dráhy. Ocenenia SAP Quality Awards vyzdvihujú do popredia úspešné projekty, ktoré splnili prísne kritéria SAP Active Quality Management a získali vysoké hodnotenia za príkladný prístup v projektovom manažmente, splnenie princípov kvality, ktoré odporúča SAP a rýchlu realizáciu projektu.

Projekt, na ktorého implementácií sa podieľali spoločnosti IDS Scheer Slovakia a VSE IT služby, s. r. o., spočíval v synchronizácií kmeňových dát distribučnej siete zo systému GIS (geografický informačný systém) na SAP ERP a technických kmeňových dát zo SAP IS-U (SAP odvetvové riešenie pre utility) na GIS. Implementované riešenie umožní zefektívniť procesy správy dát distribučnej siete, vytvára podmienky na implementáciu ďalších systémov pre oblasť údržby siete a v konečnom dôsledku prináša zlepšenie služieb pre domácnosti a organizácie. Špecialistom z VSE Košice projekt prináša vysokú úroveň správy a údržby dát distribučnej siete, pričom všetky aktuálne technické údaje o distribučnej sieti a odberných miestach majú sústredené na jednom mieste, priamo v GIS, a môžu tak pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov.

„Kvalita je predurčením úspechu v každej sfére, od vzdelávania, cez zdravotnú starostlivosť až po dopravnú infraštruktúru. V našom ponímaní však kvalita predstavuje aj niečo viac, niečo, čo posúva štandardy realizácie projektov, či už z hľadiska časovej efektivity, úspory financií alebo celkového úžitku na úplne novú úroveň. V neposlednom rade, kvalitné projekty zohrávajú dôležitú úlohu v budúcom napredovaní podnikov z rôznych sfér,“ povedal Petr Skořepa, Sales Director pre SAP CEE, a dodal: „Je pre nás veľkým potešením, že projekt Východoslovenskej energetiky Košice získal toto ocenenie a potvrdil tak, že v oblasti kvality Slovensko drží krok s ostatnými krajinami.“

História Východoslovenskej energetiky Košice, a. s., siaha až do roku 1929. V súčasnosti prevádzkuje takmer 21 tisíc kilometrov distribučných sietí, na ktoré je napojených viac ako 603 tisíc odberných miest. Ako uviedol Juraj Sabol, IT a Telco manažér Východoslovenskej energetiky Košice, a. s., „Úspech nášho projektu v súťaži SAP Quality Awards je príjemnou bodkou, akýmsi bonusom za náročným projektom, ku ktorému všetci zainteresovaní kolegovia i dodávatelia pristupovali s vysokým nasadením. Samotná implementácia posúva IT podporu pre správu našej distribučnej siete na novú úroveň a zlepšuje tak kvalitu služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom.“

Informácie médiám:
Martin Rončák
martin.roncak@publicis.sk
+421 917 76 07 74

Ewa Kwiecień
ewa.kwiecien@sap.com
+ 48 22 541 67 34