Analytické riešenia posúvajú priemysel dopredu

Spoločnosť SAP v spolupráci so svojimi zákazníkmi vytvorila nové analytické riešenia, ktoré je možné implementovať a prispôsobiť tak, aby v rekordne krátkom čase priniesli hmatateľné výsledky.

BratislavaSpoločnosť SAP predstavuje inovatívny prístup k obchodným analýzam, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli prístupné všetkým odborníkom z rôznych odvetví priemyslu kedykoľvek a kdekoľvek ich budú potrebovať. V rámci tejto stratégie spoločnosť SAP v úzkej spolupráci so zákazníkmi vytvorila nové aplikácie, ktoré uľahčia rozhodovanie a poskytnú dokonalý prehľad pre lepšie pochopenie rizík či jednoduchšie vyhľadávanie nových príležitostí. Riešenia sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné nasadiť v rekordne krátkom čase a mohli tak čo najskôr plniť stanovené obchodné ciele.

Pracovníci z rôznych odvetví potrebujú dôveryhodný prehľad o jednotlivých procesoch rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. Vyžaduje si to však riešenia s intuitívnym prístupom k informáciám, ktoré umožnia podniku získať konkurenčnú výhodu.

NAPRÍKLAD: Pre vytvorenie efektívnej analýzy predaja v maloobchode je potrebný dynamický prístup k viacerým zdrojom dát a systémov v jednotlivých reťazcoch. A najmä v odvetviach, ktoré často pracujú s jednocifernými maržami, je nevyhnutné čo najpresnejšie nahliadnutie do predajných či prevádzkových údajov. Pre ich prežitie sú kľúčové odpovede na otázky typu, „Aký je rozdiel medzi štvrťrokom, ktorý bol najlepší a tým predošlým? Čo tento rozdiel spôsobilo? Čo musíme urobiť, aby bol nasledujúci štvrťrok ešte lepší?“

“My v Procter & Gamble sme plne využili silu business intelligence v reálnom čase, aby sme mohli rýchlejšie a zodpovednejšie rozhodovať o jednotlivých procesoch, pretože tie sa v konečnom dôsledku dotýkajú života miliónov spotrebiteľov na celom svete,“ povedal Patrick Arlequeeuw, viceprezident Global Business služieb spoločnosti Procter & Gamble. „SAP je jedným z našich kľúčových partnerov v budovaní nástrojov pre reporting, pomáha nám s riešeniami, prostredníctvom ktorých môžeme riadiť celé naše podnikanie,“ dodáva.

„So spoločnosťou SAP spolupracujeme na vytvorení riešenia, ktoré nám pomôže lepšie pochopiť potreby personálu v našej univerzitnej nemocnici, čo nám v konečnom dôsledku zlepší efektivitu prevádzky,“ povedala Stephanie Reel, riaditeľka pre informačné technológie z Lekárskej fakulty Univerzity Johna Hopkinsa v americkom Baltimore. „Naším plánom je poskytnúť manažérom a ostatným zamestnancom lepší prístup k relevantným informáciám, ktoré sú kľúčové pre zodpovedné plnenie ich úloh. Tešíme sa na spoluprácu s našimi kolegami zo spoločnosti SAP,“ dodáva.

Rýchle a jednoduché nasadenie: Okamžitý prínos a hmatateľné výsledky
Týchto desať nových aplikácii je možné implementovať za rekordných 8 týždňov. Pracujú so štruktúrovanými aj neštruktúrovanými dátami z akéhokoľvek systému SAP, prípadne iných systémov. Nové BusinessObjects™ nástroje sú určené pre odvetvia ako zdravotníctvo, spotrebný tovar, verejný sektor, finančné služby, maloobchod či telekomunikácie. Sú ideálne pre riešenie otázok, s ktorými sú odborníci z oblasti financií, predaja, marketingu, hodnotenia rizík, starostlivosti o pacientov, CRM či vojenského plánovania každodenne konfrontovaní.


Nové aplikácie z portfólia BusinessObjects™

SAP® BusinessObjects™ On-Shelf Availability Analysis
SAP® BusinessObjects™ Trade Promotion Effectiveness
SAP® BusinessObjects™ Enterprise Risk Reporting for Banking
SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation for Banking
SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation for Healthcare
SAP® BusinessObjects™ Quality Management for Healthcare
SAP® BusinessObjects™ Sales Analysis for Retail
SAP® BusinessObjects™ Customer Analysis and Retention for Telecommunications
SAP® BusinessObjects™ Readiness Assessment for Defense & Security
SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation for Public Sector

Pre ďalšie individuálne požiadavky zákazníkov a rýchlu implementáciu týchto riešení ponúka spoločnosť SAP množstvo osobitne navrhnutých implementačných a prispôsobiteľných prediktívno-analytických služieb.

Aplikácie SAP BusinessObjects pomáhajú inštitúciám na celom svete
“Business analytické nástroje sú na našej univerzite stredobodom pozornosti. Môže za to najmä rastúci dôraz na monitorovanie, riadenie a zvyšovanie výkonnosti v oblasti vedy a techniky,“ uviedol Tommy Hor, riaditeľ počítačového centra Národnej singapurskej univerzity. „Obchodné analytické riešenia od spoločnosti SAP nám umožňujú rozhodovať sa jednoduchšie, nakoľko majú schopnosť čerpať z rôznych zdrojov dát, ktoré by ináč zostali izolované. Naša univerzita úzko spolupracuje s odborníkmi spoločnosti SAP na vytvorení strategického riešenia, ktoré nám pomôže merať a hodnotiť výkon nášho vedeckého výskumu, umožní intuitívny prístup k informáciám, dokáže sledovať výdavky na jednotlivé projekty, cash flow a podobne. Naši vedci tak môžu svoj drahocenný čas venovať výskumnej či vydavateľskej činnosti, vďaka čomu sa výrazne posilní medzinárodné renomé našej univerzity,“ dodáva.

Pre riešenie SAP BusinessObjects sa pred časom rozhodla aj slovenská retailová spoločnosť EXIsport, ktorá pôsobí v regióne strednej Európy. „Riešenia od spoločnosti SAP majú veľmi dobré referencie. Je to značka, ktorá je vo svete podnikového softvéru na poprednom mieste. V časoch silnej konkurencie a vysokých nárokov zo strany zákazníkov potrebujeme silného partnera s bohatými skúsenosťami, ktorý nám pomôže posunúť sa na pozíciu lídra,“ uviedol Tomáš Bel, prezident spoločnosti EXIsport. „Od generálneho riaditeľa až po predavača v supermarkete, stovky ak nie tisícky zamestnancov sa podieľajú na budovaní hodnôt. A práve naše nové produkty, ktoré posúvajú silu efektívneho rozhodovacieho procesu na úplne novú úroveň, im v tom v značnej miere pomáhajú,“ uzatvára František Imrecze, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP, popredný svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení(*), ponúka aplikácie a služby pre organizácie každej veľkosti vo viac ako 25 odvetviach. Softvérové riešenia SAP v súčasnosti využíva vyše 100 000 zákazníkov v 120 krajinách sveta. Spoločnosť SAP je obchodovaná na viacerých svetových burzách, vrátane Frankfurtskej a Newyorskej burzy pod symbolom „SAP”.
Spoločnosť SAP Slovensko, s.r.o., bola založená v roku 1998. Dnes ju tvorí viac ako 140 pracovníkov. Na Slovensku využíva produkty a služby SAP viac ako 370 spoločností rôznych veľkostí a zamerania.
Viac informácií sa dozviete na www.sap.sk
(*) SAP definuje podnikové softvérové riešenie ako riešenie zahŕňajúce plánovanie podnikových zdrojov a s tým súvisiace aplikácie.
Sledujte nás na: Twitter www.sap.sk/twitter, LinkedIn www.sap.sk/linkedin, Vimeo www.sap.sk/vimeo.

Copyright © 2010 SAP AG. Všetky práva vyhradené.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP AG v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácie médiám:
Martin Rončák | sap@publicis.sk | +421 2 48 23 56 32
Ewa Kwiecień | ewa.kwiecien@sap.com | + 48 22 541 67 34