Noví pomocníci uľahčia finančníkom život

Novinky z portfólia SAP® BusinessObjects™: Enterprise Performance Management

BratislavaKlienti spoločnosti SAP, Gruppo Coin a Standard Life Assurance Company of Canada, využívajú najmodernejšie riešenia pre riadenie, evidenciu a vykazovanie finančných dát v súlade s predpismi. Tieto nadnárodné spoločnosti sa spoľahli na nástroje pre riadenie výkonnosti (EPM) z portfólia SAP® BusinessObjects™ pre odstránenie problémov spojených s medzinárodnými štandardmi pre výmenu obchodných informácií (XBRL) a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Najnovšia verzia riešenia SAP BusinessObjects EPM prináša nové funkcie, ktoré pomáhajú riešiť neustále meniace sa potreby regulačných orgánov a pomáhajú im tak celkovo zlepšiť procesy finančného rozhodovania.

Gruppo Coin Tailors má finančné výkazy vo formáte XBRL
Spoločnosť Gruppo Coin so sídlom v Benátkach je jedným z najväčších módnych maloobchodných reťazcov v Taliansku. Pre jej fungovanie je nevyhnutné, aby bol formát účtovnej závierky za všetky jeho právne subjekty v súlade so štandardmi národnej obchodnej komory, vo formáte XBRL. V minulosti sa spoločnosť pasovala s problémom nedostatočnej kontroly bez možnosti podrobného náhľadu na dáta, a preto sa rozhodla pre aplikácie SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation a SAP® BusinessObjects™ XBRL Publishing od UBmatrix

“Predtým, ako sme začali používať aplikácie SAP BusinessObjects, nemali sme žiadny nástroj na automatizáciu a integráciu pre efektívne splnenie požiadaviek XBRL,” uviedol Bruno Cocchi, riaditeľ IT spoločnosti Gruppo Coin. “Dnes už máme tento problém z krku. V priebehu posledných týždňov sme si dôkladne preverili predkladanie účtovnej závierky v formáte XBRL, pričom sme mohli detailne sledovať všetky potrebné dáta. Disponujeme jednoduchými šablónami, ktoré dokážeme prispôsobiť našim potrebám. To všetko má za následok zvýšenie účinnosti a flexibility a v neposlednom rade aj zníženie celkových prevádzkových nákladov.”

Standard Live zjednodušilo výkazníctvo IFRS
Kanadská dcéra britskej spoločnosť Standard Life plc, spoločnosť Standard Life Assurance Company of Canada, ponúka širokú škálu dôchodkového, životného či investičného poistenia, pričom má viac ako 1,3 milióna klientov. Ak však chcela udržať tempo s kanadskými právnymi predpismi a štandardami účtovníctva, potrebovala riešenie, ktoré by jej zjednodušilo dodržiavanie nových národných požiadaviek pre IFRS. Zavedením aplikácie SAP® BusinessObjects™ Financial consolidation boli vďaka automatizácii schopní celý proces zefektívniť a zharmonizovať.

“Z hľadiska globálnemu dosahu, akým naša spoločnosť disponuje, sme potrebovali riešenia, ktoré sú schopné reportovať v oboch kanadských štandardoch GAAP a IFRS,” povedal Neil Thompson, manažér finančných systémov spoločnosti Standard Life Assurance Company of Canada. “Aplikácie SAP BusinessObjects nám pomohli odstrániť manuálne zadávanie údajov, znížili riziko výskytu chýb a pomohli nám vytvoriť efektívnejšie finančné procesy. To nám v konečnom dôsledku pomohlo zlepšiť celkovú kvalitu našej práce. My sa teraz môžeme vo väčšej miere venovať strategickým obchodným analýzam.”

Nové riešenie obsahujú Inline XBRL podporu či nástroj pre vytváranie detailných poznámok pod čiarou
V súčasnosti zastávajú riešenia SAP vedúce postavenie na trhu, a to najmä vďaka tomu, že obsahujú najširšiu škálu komplexných finančných nástrojov podporujúcich súčasné účtovné štandardy a regulačné požiadavky, akými sú IFRS či Securities and Exchange Commission (SEC). Tie od spoločností vyžadujú reportovanie finančných výsledkov vo formáte XBRL.

Najnovšia verzia SAP BusinessObjects XBRL Publishing ponúka užívateľom preddefinované šablóny na zefektívnenie procesu, jeho časové skrátenie a celkové zníženie závislosti na IT, čo v značnej miere pomáha šetriť prevádzkové náklady. Aplikácia podporuje funkciu XBRL (iXBRL), ktorá konvertuje číselné reporty do formátov, ktoré sú jednoduchšie, zrozumiteľné a ľahko prístupné prostredníctvom akéhokoľvek webového prehliadača. Okrem toho, nová verzia je vybavená funkciou pridávania detailných poznámok pod čiarou, aby užívatelia mohli k jednotlivým finančným výkazom pridávať poznámky a detailné vysvetlivky. Pri zostavovaní reportov môžu označiť a prepojiť číselný detail s písomnou informáciou, a vytvoriť tak kompletný XBRL dokument.

Nové štartovacie balíčky SAP BusinessObjects pomáhajú spoločnostiam získať čo najviac z ich riešení pre EPM a správy rizík a zhody (Governance, Risk and Compliance). Štartovacie balíčky zjednodušujú nasadenie a konfiguráciu zákazníckych scenárov a pomáhajú im zlepšiť dodržiavanie finančných predpisov a noriem. Napríklad, organizácie si môžu nastaviť jednotlivé aktivity od zberu dát po publikovanie finančnej uzávierky a predkonfigurované reporty im umožnia overovať a publikovať štatutárne konsolidácie, ktoré pomôžu splniť požiadavky IFRS alebo US GAAP.

“V súčasnosti je SAP lídrom v poskytovaní komplexných a osvedčených riešení pre finančné oddelenia podnikov,” povedal Stephanie Buscemi, viceprezident pre marketingové riešenia spoločnosti SAP. “Využitím síl našich riešení ako ERP, EPM, GRC, BI či správy informácií podnikového portfólia budeme aj na ďalej reagovať na potreby našich zákazníkov a prinesieme im nové možnosti, ktoré umožnia nielen plniť najnovšie finančné predpisy, ale tiež znižovať prevádzkové náklady.”

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP, popredný svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení(*), ponúka aplikácie a služby pre organizácie každej veľkosti vo viac ako 25 odvetviach. Softvérové riešenia SAP v súčasnosti využíva vyše 100 000 zákazníkov v 120 krajinách sveta. Spoločnosť SAP je obchodovaná na viacerých svetových burzách, vrátane Frankfurtskej a Newyorskej burzy pod symbolom „SAP”.
Spoločnosť SAP Slovensko, s.r.o., bola založená v roku 1998. Dnes ju tvorí viac ako 140 pracovníkov. Na Slovensku využíva produkty a služby SAP viac ako 370 spoločností rôznych veľkostí a zamerania.
Viac informácií sa dozviete na www.sap.sk
(*) SAP definuje podnikové softvérové riešenie ako riešenie zahŕňajúce plánovanie podnikových zdrojov a s tým súvisiace aplikácie.
Sledujte nás na: Twitter www.sap.sk/twitter, LinkedIn www.sap.sk/linkedin, Vimeo www.sap.sk/vimeo.

Copyright © 2010 SAP AG. Všetky práva vyhradené.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP AG v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácie médiám:
Martin Rončák | sap@publicis.sk | +421 2 48 23 56 32
Ewa Kwiecień | ewa.kwiecien@sap.com | + 48 22 541 67 34