SAP BI OnDemand: Analýza firemných dát na dosah ruky

SAP predstavil nové riešenie Business Intelligence, ktoré je v základnej verzii dostupné zadarmo.

Bratislava— SAP Business Intelligence OnDemand predstavuje rad nástrojov a postupov, pomocou ktorých je možné analyzovať existujúce podnikové dáta – zhromaždené napríklad v exelovských tabuľkách alebo v iných dokumentoch – a získať tak cenné informácie pre správne rozhodovanie. Riešenie je dostupné vo forme internetovej aplikácie na adrese bi.ondemand.com a nevyžaduje žiadnu inštaláciu ani implementáciu do podnikového IT prostredia. V základnej verzii je k dispozícii zadarmo a je tak dostupné pre široký okruh firiem. Do prostredia BI OnDemand je možné nahrávať dáta v rôznych formátoch, vrátane najbežnejších kancelárskych dokumentov. BI OnDemand je plnohodnotným pomocníkom pre prípravu reportov a analýz, modelovanie budúceho vývoja, sledovanie tržieb, ziskovosti a ďalších kľúčových firemných ukazovateľov.

Ako vyplynulo z výskumu spoločnosti Gartner, v roku 2009 využívalo riešenia Business Intelligence iba 28% zo všetkých zamestnancov, ktorí ich mali možnosť využiť a zvýšiť tak efektivitu svojej práce. Prax pritom potvrdzuje, že množstvo spoločností nemá dostatočný prehľad o tom, ako efektívne sú jednotlivé činnosti, oddelenia alebo pracovníci. Ako uviedol Miroslav Komora, Solution Sales Executive, SAP Slovensko,„Vyhodnocovanie firemných dát, ako napríklad tržby alebo ziskovosť, prebieha väčšinou periodicky. To však ale v dnešnej ekonomicky neľahkej dobe nestačí, dáta je potrebné mať k dispozícii okamžite.“
Medzi výhody riešenia SAP BI OnDemand patria nulové obstarávacie náklady, možnosť okamžitého použitia a tiež prístup z ľubovoľného miesta. Okrem bežného počítača je možné využívať mobilné zariadenia, ako smartphony či tablety.

Mobilita umožňuje kráčať s dobou
Snaha o maximálne sprístupnenie dát z podnikových informačných systémov v mobilných zariadeniach je trendom, ktorý potvrdil aj nedávny prieskum spoločnosti SAP vo Veľkej Británii, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 250 riaditeľov pre informačné technológie z rôznych spoločností. Z jeho výsledkov vyplýva, že v súčasnosti je 71% informačných systémov umiestnených u zákazníka, teda on-premise, 17% je využívaných ako on-demand a 13% funguje na mobilných zariadeniach. Respondenti však očakávajú, že do roku 2015 podiel mobilných riešení vzrastie na 21% a v prípade on-demand riešení na 28%. Širšiemu využívaniu mobilných riešení napomáha najmä rozvoj nových technológií, ako napríklad hardvérová akcelerácia, stĺpcové databázy či in-memory computing.

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP, popredný svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení(*), ponúka aplikácie a služby pre organizácie každej veľkosti vo viac ako 25 odvetviach. Softvérové riešenia SAP v súčasnosti využíva vyše 100 000 zákazníkov v 120 krajinách sveta. Spoločnosť SAP je obchodovaná na viacerých svetových burzách, vrátane Frankfurtskej a Newyorskej burzy pod symbolom „SAP”.
Spoločnosť SAP Slovensko, s.r.o., bola založená v roku 1998. Dnes ju tvorí viac ako 140 pracovníkov. Na Slovensku využíva produkty a služby SAP viac ako 370 spoločností rôznych veľkostí a zamerania.

Viac informácií sa dozviete na www.sap.sk
(*) SAP definuje podnikové softvérové riešenie ako riešenie zahŕňajúce plánovanie podnikových zdrojov a s tým súvisiace aplikácie.
Sledujte nás na: Twitter www.sap.sk/twitter, LinkedIn www.sap.sk/linkedin, Vimeo www.sap.sk/vimeo.

Copyright © 2010 SAP AG. Všetky práva vyhradené.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP AG v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácie médiám:
Martin Rončák | sap@publicis.sk | +421 2 48 23 56 32
Ewa Kwiecień | ewa.kwiecien@sap.com | + 48 22 541 67 34