Mobilný klient SAP Business One pre iPhone a iPad zadarmo

SAP reaguje na čoraz väčšiu obľubu mobilných zariadení

BratislavaSpoločnosť SAP prináša svojim zákazníkom aplikáciu SAP Business One Mobile Application pre iPhone, iPod touch a iPad. Klientská aplikácia umožňuje prístup k firemným dátam a základným funkciám SAP Business One kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Aplikácia spolupracuje so SAP Business One 8.8 (patch 12 a vyššie) a je k dispozícii zadarmo na iTunes Store. Pre zariadenia s iOS 4.x je plne lokalizovaná do slovenčiny, prináša optimalizáciu pre displeje s vysokým rozlíšenim (iPhone 4 a iPad), podporuje multitasking aj push notifikáciu.

“Prostredníctvom mobilného riešenia SAP Business One majú obchodníci a riadiaci pracovníci k dispozícii všetky údaje kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. Vďaka okamžitému prístupu do schvaľovacích procesov a k interným hláseniam o výnimkách sú schopní reagovať na zmeny, ktoré sa počas ich neprítomnosti v kancelárii udiali,” povedal Miroslav Komora, Solution Sales Executive, SAP Slovensko.

SAP Business One Mobile Application poskytuje vzdialený prístup k informáciám o stave skladu a zákazníkoch, k súhrnným reportom a umožňuje tiež zobraziť hlásenia systému, schvaľovať či pripomienkovať požiadavky a objednávky.

K hlavným možnostiam využitia tejto aplikácie patria:
Hlásenie a schvaľovanie – aplikácia v reálnom čase informuje užívateľa o významných udalostiach – pohyb tovaru na sklade, platobné limity, zmeny cien a pod. Na základe týchto udalostí môže následne pripomienkovať a schvaľovať požiadavky zamestnancov a zákazníkov.
Reporty v reálnom čase – prístup k vlastným súhrnným reportom zo SAP Crystal Reports. Priamo z aplikácie je tiež možné tieto informácie odosielať elektronickou poštou.
Údaje o zákazníkoch – prístup k dátam z CRM zahŕňa nielen ich zobrazenie, ale tiež možnosť editácie a vytváranie nových záznamov. Všetky zmeny sa synchronizujú v reálnom čase a kontaktné údaje je možné okamžite použiť (vytočiť telefónne číslo, odoslať e-mail, prípadne zobraziť adresu na mape).
Sledovanie skladu – modul poskytuje prístup k podrobným informáciám o stave zásob, cenách a produktoch vrátane detailných špecifikácií a obrázkov.

SAP Business One Mobile Application je k dispozícii zadarmo na Apple iTunes Store1. Na spustenie je potrebné pripojenie na internet, SAP Business One 8.8 (patch 12 a novší) a minimálne iOS verzie 3.2. Súčasťou aplikácie je tiež prístup k demonštračnému účtu SAP Business One.

Krátku prezentáciu nájdete na YouTube (verzia pre iPhone), kde nájdete aj prezentáciu rozšírenej verzie pre iPad.

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP, popredný svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení(*), ponúka aplikácie a služby pre organizácie každej veľkosti vo viac ako 25 odvetviach. Softvérové riešenia SAP v súčasnosti využíva vyše 100 000 zákazníkov v 120 krajinách sveta. Spoločnosť SAP je obchodovaná na viacerých svetových burzách, vrátane Frankfurtskej a Newyorskej burzy pod symbolom „SAP”.
Spoločnosť SAP Slovensko, s.r.o., bola založená v roku 1998. Dnes ju tvorí viac ako 140 pracovníkov. Na Slovensku využíva produkty a služby SAP viac ako 370 spoločností rôznych veľkostí a zamerania.

Viac informácií sa dozviete na www.sap.sk
(*) SAP definuje podnikové softvérové riešenie ako riešenie zahŕňajúce plánovanie podnikových zdrojov a s tým súvisiace aplikácie.
Sledujte nás na: Twitter www.sap.sk/twitter, LinkedIn www.sap.sk/linkedin, Vimeo www.sap.sk/vimeo.

Copyright © 2011 SAP AG. Všetky práva vyhradené.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP AG v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácie médiám:
Martin Rončák | sap@publicis.sk | +421 2 48 23 56 32