SAP začlenil do svojho vozového parku elektromobily

BratislavaSpoločnosť SAP odštartovala v Nemecku výskumný projekt
„Future Fleet“. V rámci projektu zamestnanci firmy otestujú elektromobily poháňané energiou
vyrobenou výhradne z obnoviteľných zdrojov. SAP tak ako prvá nemecká spoločnosť začlení do
svojho vozového parku vo firemnej centrále vo Walldorfe 27 elektromobilov. Na projekte sa
podieľa aj MVV Energia, regionálna energetická spoločnosť so sídlom v Mannheime.

V období od tohtoročného februára do septembra sa projektu zúčastní spolu asi 450 zamestnancov
spoločnosti SAP. Elektromobily budú využívať namiesto bežných firemných automobilov na služobné
cesty, cestovanie na obchodné stretnutia a ďalšie podobné účely. Dojazdová vzdialenosť elektromobilu
je 100 až 120 kilometrov, doba nabitia sa pohybuje medzi 2 a 6 hodinami.

„Na prvý pohľad sa môže zdať, že dojazdová vzdialenosť nie je postačujúca a nabíjanie trvá príliš dlho.
Využívanie elektromobilov však nie je len o technológii, ale predovšetkým o prínosoch. Firmám ponúka
spôsob, ako lepšie a efektívnejšie využívať súčasné možnosti, akými sú autá, energetické zdroje alebo
parkoviská a veľkou pridanou hodnotou je ich šetrnosť k životnému prostrediu,”
uviedol Hervé
Couturier, ktorý je v spoločnosti SAP vedúcim tohto projektu.

Cieľom projektu je zmapovať možnosti každodenného využívania elektromobilov. O ich ekologických
prínosoch sa často hovorí, v podnikovej praxi sa však v siršej miere neuplatnili. SAP v rámci projektu
vybudoval aj novú infraštruktúru na dobíjanie vozidiel a zaviedol nový informačný systém, ktorý dokáže
vyhodnotiť efektívne využitie energie pri prevádzke vozidiel.

Spoločnosť MVV Energia zaisťuje inštaláciu a prevádzku celej potrebnej infraštruktúry. Okrem iného
zahŕňa inteligentné nabíjacie stanice, využívajúce výhradne certifikovanú zelenú energiu. Tieto stanice
budú k dispozícii v niekoľkých nemeckých mestách.

Vzhľadom k tomu, že viac než 80 percent priamych emisií CO2 spoločnosti SAP sú v Európe a v
regióne EMEA vyprodukované služobnými automobilmi, môžeme predpokladať, že projekt „Future
fleet“ prispeje k ich znižovaniu.

Viac informácií nájdete na www.sap.com.

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP, popredný svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení(*), ponúka aplikácie a služby pre organizácie každej veľkosti
vo viac ako 25 odvetviach. Softvérové riešenia SAP v súčasnosti využíva vyše 100 000 zákazníkov v 120 krajinách sveta. Spoločnosť SAP je
obchodovaná na viacerých svetových burzách, vrátane Frankfurtskej a Newyorskej burzy pod symbolom „SAP”.
Spoločnosť SAP Slovensko, s.r.o., bola založená v roku 1998. Dnes ju tvorí viac ako 140 pracovníkov. Na Slovensku využíva produkty
a služby SAP viac ako 370 spoločností rôznych veľkostí a zamerania.
Viac informácií sa dozviete na www.sap.sk
(*) SAP definuje podnikové softvérové riešenie ako riešenie zahŕňajúce plánovanie podnikových zdrojov a s tým súvisiace aplikácie.
Sledujte nás na: Twitter www.sap.sk/twitter, LinkedIn www.sap.sk/linkedin, Vimeo www.sap.sk/vimeo.

Copyright © 2010 SAP AG. Všetky práva vyhradené.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto
mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP AG v Nemecku a v iných krajinách sveta.
Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne
na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácie médiám:
Petra Gmucová | sap@publicis.sk | +421 2 48 23 56 32