SAP o predchádzaní podvodnému konaniu

BratislavaSpoločnosť SAP, popredný svetový dodávateľ softvérových riešení
a Deloitte, najväčší celosvetový poskytovateľ špecializovaných služieb v oblastiach auditu,
daňového a finančného poradenstva, zorganizovali manažérske stretnutie o predchádzaní
podvodnému konaniu. Konferencia, ktorej hlavným prezentátorom bol Norman Marks, CPA, Vice
President SAP pre riadenie rizík, sa konala v príjemnom prostredí Hotela Gate One.

Cieľom stretnutia bolo podeliť sa o skúsenosti z oblasti predchádzania podvodného konania a
predstaviť overené postupy umožňujúce efektívne riadiť riziká vzniku škôd spôsobených takýmto
konaním. Prednášajúci, špecialisti zo spoločností SAP a Deloitte, spoločne oboznámili zúčastnených s
poznatkami, ktoré nadobudli počas niekoľkoročnej spolupráce so svojimi zákazníkmi.

Konferenciu zahájila úvodná prezentácia Mariána Hudáka, ktorý je partnerom na oddelení auditu
spoločnosti Deloitte Slovenská republika. Z pozície špecialistu zodpovedného za služby v oblasti
riadenia podnikových rizík prítomných oboznámil s vecným pohľadom finančného audítora na
problematiku podvodného správania a z toho vyplývajúceho oddelenia právomocí.

Následne výstupil Norman Marks, CPA, Vice President SAP pre riadenie rizík, ktorý sa vo svojej
prezentácii venoval zavedeniu kontrolných mechanizmov v spoločnosti, a tým zamedzeniu chybného
alebo podvodného konania zo strany manažérov, ako aj jednotlivých zamestnancov.

„Úlohou kontrolných mechanizmov je preventívne pôsobiť pri predchádzaní možných škôd,
vznikajúcich z podvodného konania, omylov a tiež z nevýhodných vzťahov. Rozdelenie činností firmy
do jednotlivých cyklov umožňuje stanovenie kontrolných cieľov a postupov vo firme tak, aby sa napĺňali
stanovené ciele vnútornej kontroly. Efektívne fungujúci systém vnútornej kontroly je dôkazom
starostlivosti manažéra o spoločnosť“
, uviedol Norman Marks, CPA, Vice President SAP pre riadenie rizík.

Prednáška Normana Marksa, CPA, Vice Presidenta SAP pre riadenie rizík, ale aj prípadové štúdie
priamo z prostredia spoločností SAP a Deloitte ilustrovali konkrétne riešenia rizík podvodov a zároveň v
súhrnnej podobe priniesli odporúčania na predchádzanie podvodným konaniam.

Konferencia sa uzavrela spoločnou prezentáciou existujúcich riešení spoločností SAP a Deloitte, ktoré
je možné priamo aplikovať do prostredia každej organizácie. Záverečná bodka programu, neformálna
výmena názorov, poskytla zúčastneným príležitosť otvorene diskutovať o tejto problematike na základe
skúseností z vlastného podnikateľského prostredia.

Viac informácií nájdete na www.sap.sk/antifraud

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu podnikových softvérových riešení, pomáha spoločnostiam každej veľkosti fungovať lepšie. Od
kancelárskeho zázemia po predstavenstvo, od skladov po predajne, od nasadenia v mieste prevádzky po mobilné zariadenia – SAP umožňuje
ľuďom a organizáciám lepšie spolupracovať a efektívnejšie využívať prehľad o podniku, aby si mohli udržať náskok pred konkurenciou.
Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 109.000 zákazníkom na celom svete podnikať rentabilne, neustále sa prispôsobovať trhu
a zabezpečiť si udržateľný rast. Pre viac informácií navštívte www.sap.sk

Sledujte nás na Twitteri @SAP_Slovakia, LinkedIn, YouTube.

Copyright © 2011 SAP AG. Všetky práva vyhradené.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto
mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP AG v Nemecku a v iných krajinách sveta.
Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne
na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:
Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:
Petra Gmucová | petra.gmucova@publicis.sk | +421 917 335 065