SAP zrýchľuje inovácie svojich produktov

BratislavaInovácie SAP Business Suite budú oveľa frekventovanejšie ako doteraz, oznámila spoločnosť SAP AG, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov. Dôraz pritom bude kladený na to, aby zavádzanie inovácií nezasahovalo do firemnej prevádzky. Dôležité je, že investície zákazníka budú chránené aj nasadením viacerých prelomových technológií, ktoré zahŕňajú mobilitu, cloud computing a in-memory computing technológie.

Celý proces inovácií bude prebiehať v dvoch krokoch. Prvým bude pravidelná štvrťročná evolúcia existujúcich funkcií na základe požiadaviek a skúseností zákazníka. Zavádzanie prelomových technológií v druhom kroku však bude len natoľko radikálne, aby to neobmedzilo používateľov a systémy v bežnej prevádzke. Kľúčová bude ľahká implementácia inovácií bez akéhokoľvek rizika.

„Budeme aj naďalej vyvíjať funkcie v SAP Business Suite s cieľom zlepšovať procesy na strane zákazníka, znižovať zložitosť a hľadať nové možnosti nasadenia pre existujúce riešenia,“ hovorí Bernd Leukert zo SAP AG. „Sme presvedčení, že ponúkame najlepší spôsob, ako ochrániť investície našich zákazníkov a zároveň im ponúknuť evolučnú cestu k novým technológiám.“ SAP AG sa týmto prístupom výrazne odlíši od všetkých svojich priamych konkurentov na trhu.

Okrem toho sa spoločnosť SAP rozhodla predĺžiť bežnú údržbu hlavných aplikácií SAP Business Suite 7 (vrátane SAP ERP 6.0.) o päť rokov, a to až do decembra 2020.

SAP Business Suite je najprepracovanejšie škálovateľné business riešenie využívané vo viac ako 40-tisíc podnikoch na celom svete, ktoré teraz budú mať istotu, že ich investícia im zabezpečí nerušené fungovanie aj v prípadoch, že budú chcieť prispôsobovať svoje IT prostredie meniacim sa podmienkam a rozvoju spoločnosti.