SAP HANA sa ďalej vyvíja a zlepšuje riadenie firiem

BratislavaGlobálne korporácie potvrdzujú, že SAP HANA™ a aplikácie bežiace na tejto platforme výrazne zjednudušili, zrýchlili a skvalitnili analýzy informácií, ktoré sú nevyhnutné pre prijímanie správnych rozhodnutí a ďalší rast biznisu. SAP na konferencii SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd v Madride oznámil ďalšie posilnenie portfólia riešení, ktoré sú organicky prepojené práve s platformou SAP HANA™.

„Vzhľadom na našu prítomnosť vo viac ako 160 krajinách sveta načítavame všetky dáta v nočných hodinách v rôznych časových pásmach. To, že máme prístup k aktuálnym informáciám bez oneskorenia má obrovský význam pre prijímanie kvalifikovaných obchodných rozhodnutí. Zároveň sme boli schopní znížiť veľkosť databázy o 80 percent, z 1,5 TB až na 250-300 GB,“ skonštatoval na margo nasadenia SAP HANA™ Christian Stoxreiter zo spoločnosti Red Bull.

Víziou spoločnosti SAP je ponúkať unikátne portfólio riešení, vrátane mobilnej, in-memory, cloud technológie a prinášať tak zákazníkom vyššiu pridanú hodnotu za nižšie ceny. Jedným z kľúčových aspektov v budúcnosti bude práve ďalší rozvoj platformy SAP HANA™ a na ňu naviazaných aplikácií. Napríklad SAP NetWeaver® Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) na platforme SAP HANA™ výrazne zvyšuje výkonnosť databáz a prináša zjednodušenie správy IT základne pomocou redukcie dátových vrstiev. „To umožní viac ako 13-tisíc zákazníkom oceniť neuveriteľnú rýchlosť a flexibilitu SAP HANA™,“ skonštatoval Vishal Sikka, člen SAP Executive Board.

V rámci tejto platformy SAP previazal funkčnú a prediktívnu analytickú databázu, čo má napomôcť dramaticky zvýšiť výkonnosť biznis procesov zákazníkov. Biznisové funkcie, ako napríklad predpovede predaja založené na lineárnej regresii, sezónnych vplyvoch či ďalších definovaných faktoroch, sú uložené v pamäti, takže môžu byť kedykoľvek okamžite použité. Používateľ dokáže vďaka dostupnosti nadradených dát a štatistických algoritmov analyzovať kritické faktory, ktoré ovplyvňujú zákaznícke rozhodnutia.

SAP ponúka aj nástroj na rýchly upload dát do SAP HANA™ pomocou tabuľkového editora či priamym vložením. Pri analýzach umožňuje využiť tak súkromné, ako aj centrálne spravované informácie. Samozrejmosťou je plne automatizované zálohovanie s vytvorenými bodmi návratu.

Viac informácií o SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd nájdete na www.sap.com