Záujem o mobilné biznis aplikácie rastie

BratislavaSAP spoločne s dcérskou spoločnosťou Sybase oznámili novú vlnu mobilných aplikácií pre širokú škálu priemyselných odvetví. Snaha firiem o minimalizáciu nákladov, rast produktivity a zlepšovanie fungovania podnikových procesov totiž úzko súvisí s čoraz masívnejším využívaním mobilných riešení v biznise. „Tento vývoj je podporovaný obrovským dopytom zákazníkov po využívaní bezdrôtových technológií v rámci ich podnikania,“ skonštatoval Raj Nathan, výkonný viceprezident Sybase a vedúci divízie Mobile Applications SAP v rámci konferencie SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd v Madride.

Novinky postavené na platforme Sybase® Unwired Platform obsahujú kľúčové biznis funkcie a umožňujú pracovníkom využívať ich bez ohľadu na miesto a čas. Pre lepšiu dostupnosť mobilných aplikácií ich môžu používatelia sťahovať aj zo SAP® Store, vyskúšať si ich a až následne zakúpiť.

Medzi v Madride predstavené mobilné riešenia patrí aj SAP® Electronic Medical Record, ktoré umožňuje okamžitý prístup k zdravotnej dokumentácii pacienta, údajom o poskytovanej starostlivosti a uľahčuje tak spoluprácu medzi zdravotnými pracovníkmi. Ku kľúčovým funkciám patrí sledovanie vývoja životne dôležitých parametrov, medicínskych snímkov, diagnóz a zdravotných problémov. „To všetko uľahčuje a skvalitňuje prácu lekára a skracuje čakacie doby pacientov,“ upozornil Hagen Hupperts, projektový IT manažér spoločnosti Charité.

SAP na konferencii ohlásil aj posilnenie portfólia mobilných aplikácii v rámci SAP BussinesObjects portfólia – SAP® Strategy Management mobile app a SAP® BusinessObjects™ Mobile software, ktoré ponúknu pracovníkom v teréne aktuálne dáta a uľahčia ich okamžitú spoluprácu.

Dôležité pre rast produktivity a zlepšovanie obchodných výsledkov je, aby obchodný tím a radoví zamestnanci mali okamžitý prístup k informáciam. SAP mobilné aplikácie sú nástrojmi, ktoré im ponúknu všetky dôležité dáta bez ohľadu na čas a miesto:

  • SAP® Field Service 2.0 mobile app ponúka komplexný pohľad na potreby a aktivity zákazníkov v reálnom čase.
  • SAP® CRM Sales mobile app poskytuje obchodníkom nástroje potrebné pre maximalizáciu produktivity, rýchle prijímanie rozhodnutí a zvyšovanie tržieb. Najnovšia verzia 2.0 pridáva ďalšie nástroje zamerané na riadenie a plánovanie objednávok.
  • SAP® Retail Execution mobile app pomáha výrobcom spotrebných tovarov zvyšovať produktivitu predaja prostredníctvom poskytovania dôležitých informácií tak o produktoch ako aj o konkurencii. Nová verzia 2.0 pridá v tomto smere ďalšie funkcie napríklad v oblasti auditu či plánovania návštev.

SAP nezabúda ani na samosprávy. Mestám ponúka mobilnú aplikáciu SAP® Citizen Connect, ktorá umožňuje obyvateľom skontaktovať sa so správou mesta a napríklad zadať fotografie, ktorými upozorňujú na problémové miesta v ich okolí. Vysoká miera automatizácie v takýchto prípadoch odbúrava nároky kladené na kontaktné centrá samospráv a zvyšuje ich výkonnosť, flexibilitu služieb a umožňuje občanom podávať podnety 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Viac informácií o SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd nájdete na www.sap.com