SAP Slovensko pomôže ľuďom bez domova

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko sa rozhodla finančne podporiť projekt Streetwork – pomoc ľuďom bez domova v uliciach Bratislavy, ktorý spolu so svojimi partnermi zabezpečuje občianske združenie Proti prúdu. Jeho riaditeľ Martin Opeta si dnes prevzal symbolický šek na sumu 10 000 eur z rúk Františka Imreczeho, generálneho riaditeľa SAP Slovensko.

„Tento dar znamená významnú finančnú pomoc predovšetkým všetkým ľuďom bez domova, ktorí sú odkázaní na našu podporu. Streetwork pre nich predstavuje nádej na prežitie a dôstojnejší život. Vďaka podpore spoločnosti SAP budeme môcť počas zimných mesiacov naďalej v spolupráci s partnermi pokračovať vo výdaji stravy. Občianske združenie Proti prúdu bude celú zimu v denných hodinách k dispozícií ľuďom bez domova, aby im pomohlo zvládnuť toto najťažšie obdobie v roku a umožnilo im zabezpečiť si základné životné potreby. Počas dňa budeme v uliciach Bratislavy vyhľadávať tých ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc, odvážať chorých k lekárovi, poskytovať im poradenstvo, základné ošetrenie a ošatenie. Chcem sa spoločnosti SAP Slovensko poďakovať v mene našich klientov a pracovníkov nášho združenia, ale aj v mene všetkých dobrovoľníkov, ktorí túto službu poskytujú,“ skonštatoval Martin Opeta.

„Považujeme za česť prispieť na túto dobrú vec. Hlavne dnes, kedy je pre dobrovoľnícke organizácie veľmi ťažké získať peniaze potrebné na zabezpečenie ich aktivít. Preto sme sa rozhodli pomôcť nielen finančne, ale sa na projekte Streetwork zúčastníme aj osobne,“ povedal František Imrecze. V utorok 13. decembra vo večerných hodinách budú zamestnaci SAP Slovensko pomáhať pri rozdávaní stravy ľuďom bez domova na Hlavnej stanici v Bratislave.

SAP AG, svetový líder v oblasti podnikového softvéru, filantropiu vníma ako neodeliteľnú súčasť zodpovedného podnikania. Spoločnosť pravidelne organizuje vlastné dobrovoľnícke aktivity a prispieva na charitatívne akcie. SAP Corporate Social Responsibility Program zastrešuje celú paletu činností podpory vzdelávania, darcovstva či pomoci charitatívnym organizáciam.
Zamestnanci SAP sa aj osobne angažujú vo viacerých dobrovoľníckych projektoch. Priamo Slovenska sa týkajú aktivity Hannesa Liebe, Senior Vice President SAP EMEA & India, ktorý sa u nás osobne angažuje v rámci pomoci menšinovým komunitám a v spolupráci s ďalšími charitatívnymi organizáciami podporuje aj deti z najchudobnejších oblastí Afriky.