Ocenenia pre SAP za nástroj riadenia rizík

BratislavaSAP AG získala od renomovanej analytickej spoločnosti Corporate Integrity dve ocenenia za inovačné technológie zamerané na riadenie rizík a dodržiavanie predpisov (Governance, Risk Management and Compliance GRC).

Corporate Integrity udelením výročných GRC Technology Innovation Awards chce vyjadriť uznanie revolučným riešeniam s potenciálom zmeniť budúcu architektúru aplikácií pre GRC.

Spoločnosť SAP ako jediná dostala v tomto roku viac ako jedno ocenenie. Konkrétne za novú funkcionalitu Bow-Tie Builder, ktorá je súčasťou riešenia SAP BusinessObjects Risk Management, a za svoje mobilné aplikácie pre GRC – SAP GRC Access Approver a SAP GRC Policy Survey.

Aplikácia Bow-Tie Builder integrovaná v riešení SAP BusinessObjects Risk Management získala ocenenie za schopnosť vizualizácie informácií z oblasti riadenia rizík v uznávanom formáte Bow-Tie a za možnosť udržiavať riziká pomocou jednoduchej funkcie „presunúť a pustiť“ (drag-and-drop). Vizuálne zobrazenie umožňuje manažérom a vedúcim pracovníkom ľahšie pochopiť rizikové koncepty a spolupracovať pri riadení jednotlivých rizík.

Ďalšie ocenenie získala spoločnosť SAP za mobilné aplikácie pre GRC, ktoré sú veľmi užitočné pre ľudí využívajúcich mobilné zariadenia. Umožňujú im pracovať so zrozumiteľnejšími informáciami a jednoduchšími procesmi. SAP GRC Access Approver uľahčuje manažérom revidovať a schvaľovať urgentné požiadavky na prístupy – pracovníci získavajú z časového hľadiska okamžitý a kontrolovaný prístup k dôležitým procesom. Riešenie SAP GRC Policy Survey ponúka zákazníkom možnosť sledovať najnovšie zmeny v pravidlách a smerniciach, ktoré sa uplatňujú v ich organizácii, a dosiahnuť efektivitu pri spravovaní a realizácie prieskumov súvisiacich s ich dodržiavaním.

„Inovácie od spoločnosti SAP umožňujú zabezpečiť riadenie rizík účinnejšie a efektívnejšie. Okrem toho mobilné riešenia pre GRC od spoločnosti SAP poskytujú značnú pružnosť a efektivitu pri riadení GRC v mobilnom svete bez ohľadu na to, kde sa ten, kto požiadavky schvaľuje, nachádza,“ uviedol právnik Dr. Michael Rasmussen, člen skupiny OCEG GRC, držiteľ certifikátu CCEP, GRCP, lektor a autor v oblasti riadenia rizík a dodržiavanie predpisov z firmy Corporate Integrity.

„Naše trvalé investície do riešení pre GRC – ako je Bow-Tie Builder či mobilné aplikácie – umožňujú zlepšiť výkonnosť podnikov a pomáhajú zákazníkom chrániť svoje hodnoty a optimalizovať výkonnosť organizácie,“ hovorí Michaela Zwinakisová, viceprezidentka skupiny z odboru riadenia riešení pre GRC, SAP. „Uznanie od spoločnosti Corporate Integrity je ďalším potvrdením toho, že verzia 10.0 našich riešení pre GRC poskytuje najkomplexnejšiu podporu pre riadenie, monitorovanie a analýzu podnikových aktivít v oblasti riadenia rizík a dodržiavania predpisov.“