SAP ocenili za ochranu klímy, jej riešenia šetria energie za stovky miliónov dolárov

BratislavaSpoločnosť SAP AG sa stala jedným z víťazov ocenenia Climate Leadership Awards 2012. Agentúra na ochranu životného prostredia v USA (EPA) ním vyjadruje uznanie firmám a jednotlivcom, ktorí sa prejavujú ako lídri pri riešení klimatických zmien a znižovaní znečistenia uhlíkom. Ocenenie bolo SAP udelené za celkovú stratégiu využívania energie a znižovania emisií uhlíka, čo zahŕňa úsilie v rámci dodávateľského reťazca, vnútorné postupy, ale aj energetický softvér a softvér pre udržateľnú prevádzku, ktorý dodáva zákazníkom po celom svete.

Úsilím, ktoré spoločnosť vyvinula za posledné tri roky, pomohla znížiť emisie uhlíka minimálne o 5,7 milióna ton, čo je ekvivalent množstva uhlíka, ktoré zachytí tisíc newyorských Central Parkov. Napríklad riešenia spoločnosti SAP, určené na využívanie energie výrobnými podnikmi, pomohli ušetriť náklady na energiu vo výške 550 miliónov dolárov. Okrem toho spoločnosť pomohla dodávateľom sieťových odvetví nasadiť inteligentné riešenia, ktoré pomôžu 30 miliónom domácností využívať energiu zodpovednejšie, a tak im ušetria približne 390 miliónov dolárov za každé percento zvýšenej hospodárnosti.

V rámci vlastnej organizácie SAP za posledných päť rokov upravil svoje postupy, zmodernizoval priestory a dátové centrá a investoval do využívania videokonferencií s cieľom zvýšiť energetickú a uhlíkovú efektívnosť. Okrem toho spoločnosť zvýšila nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov na 47 percent. Tak vlastné iniciatívy SAP, zamerané na využívanie energie a udržateľný rozvoj, viedli od roku 2008 k celkovej úspore 190 miliónov eur. Spoločnosť je aj naďalej odhodlaná dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 emisie na úroveň emisií z roku 2000.