Spoločnosť SAP zverejnila novú správu o trvalo udržateľnom rozvoji

BratislavaSpoločnosť SAP AG zverejnila správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2011, ktorá sa zameriava na zákazníkov, partnerov, zamestnancov, akcionárov a na širokú verejnosť. Správa obsahuje vylepšené funkcie, ktoré čitateľov priamo zaangažujú či už pomocou interaktívnych grafov a vzrušujúcich príbehov o transformácii podnikov, alebo pomocou mechanizmu, ktorý im umožňuje komunikovať o tom, čo je pre nich najzaujímavejšie.

Nová správa sa venuje inováciám spoločnosti v oblasti softvéru pre hospodárenie s energiami a pre trvalo udržateľnú prevádzku, ale aj vlastnej transformácii na udržateľnejšiu spoločnosť so sociálne zameranou investičnou stratégiou.

Dostupná je na adrese www.SAPSustainabilityReport.com a je spojená a publikovaná súčasne s výročnou správou za rok 2011.

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2011:

  • Približuje celosvetový dosah softvéru spoločnosti SAP vrátane riešení pre energetický a environmentálny manažment, trvalo udržateľný dodávateľský reťazec, riadenie operačných rizík, udržateľnosť pracovných síl a pre výkazníctvo a analýzy trvalo udržateľného rozvoja.
  • Vysvetľuje, ako spoločnosť SAP už piaty rok po sebe zlepšovala vlastnú uhlíkovú efektívnosť, čím od roku 2008 ušetrila náklady vo výške 190 miliónov eur.
  • Zdôrazňuje, ako spoločnosť SAP počas jediného roka zvýšila angažovanosť svojich zamestnancov o deväť percent.
  • Zavádza globálny cieľ zameraný na zvýšenie podielu žien v manažérskych pozíciách na
  • 25 percent do roku 2017.
  • Obsahuje finančné aj nefinančné informácie v rámci toho, ako spoločnosť SAP smeruje k integrovanejšiemu systému výkazníctva.
  • Obsahuje podrobnosti o tom, ako sociálne zameraná investičná stratégia spoločnosti SAP v roku 2011 ovplyvnila život jedného milióna ľudí.
  • Je založená na prísnych štandardoch zberu dát a transparentnosti, najmä na vylepšenom protokole pre emisie skleníkových plynov (rozsah 3 GHG protokolu)
  • Podľa Global Reporting Initiative dosiahla hodnotenie GRI A +.
  • Umožňuje ľuďom zdieľať spätnú väzbu, nápady a inšpirácie, tak v samotnej správe o trvalo udržateľnom rozvoji, ako aj prostredníctvom sociálnych médií.

„Táto nová správa predstavuje dôležitý míľnik v našej snahe prispieť k lepšiemu fungovaniu sveta a skvalitňovať život ľudí,“ hovorí Peter Graf, riaditeľ SAP pre trvalo udržateľný rozvoj. „Sme nadšení tým, že ako spoločnosť založená a úspešne fungujúca na koncepte inovácií, môžeme pomáhať stále väčšiemu počtu firiem po celom svete pracovať efektívnejšie a udržateľnejšie – vrátane tej našej. Sme hrdí na pozitívne uznanie, ktoré sme za naše úsilie dostali od agentúr Dow Jones Sustainability Indexes, Carbon Disclosure Project, od americkej Agentúry pre ochranu životného prostredia a ďalších, a tešíme sa na nápady a inšpirácie od čitateľov našej novej správy.“

Ak si želáte ďalšie informácie, navštívte www.SAPSustainabilityReport.com a SAP Newsroom.