Spoločnosť SAP bola vyhlásená za lídra na globálnom trhu so softvérom CRM

BratislavaSAP AG bola vyhlásená za lídra z hľadiska celkového podielu na trhu so softvérom na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Podľa správy spoločnosti Gartner, Inc. – „Informácie o podiele na trhu: softvér CRM, 2011“, spoločnosť SAP zostala trhovou jednotkou s 19,3-percentným podielom na celkovom obrate trhu s CRM v roku 2011. V porovnaní s rokom 2010 to predstavuje nárast o 16,3 percenta.

„Táto správa je dôkazom úspešnosti našej misie, ktorou je pomáhať podnikom lepšie riadiť, inteligentnejšie predávať, poskytovať lepšie služby a vykonávať cielený marketing,“ povedal Anthony Leaper, senior viceprezident a generálny manažér z oddelenia Line-of-Business Customer Solutions SAP. „SAP je lídrom na trhu a ponúka súbor riešení, ktoré spoločnostiam umožnia plniť sľuby zákazníkom a zlepšiť svoje hospodárske výsledky.“

Jedna zložka softvéru SAP Business Suite, ktorou je aplikácia SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), umožňuje firmám zabezpečiť vynikajúcu úroveň spokojnosti ich zákazníkov a maximalizovať efektivitu vo všetkých odvetviach vrátane predaja, marketingu, služieb, financií, dodávateľského reťazca, logistiky, výroby a ľudských zdrojov.

Podľa správy Gartner „horúcimi oblasťami pre investície v CRM, ktoré vyvolali rastúci záujem o nákup, je mobilita, sociálne médiá a technológie, webové analýzy a elektronické obchodovanie.“ Aj v uplynulom roku SAP pomáhala podnikom zlepšovať stratégiu riadenia spokojnosti zákazníkov, pričom dobre využívala inovatívne softvérové riešenia, vrátane mobilných a sociálnych riešení a riešení pre „veľké dáta“.