Zapojte sa do súťaže SAP Quality Awards 2012

BratislavaSpoločnosť SAP vyhlásila súťaž SAP Quality Awards 2012 pre zákazníkov SAP v regióne strednej a východnej Európy. Podmienkou účasti je, aby ich projekty boli uvedené do produktívnej prevádzky po 1. januári 2011 a boli aktívne využívané najmenej po dobu dvoch mesiacov. Súťaž prebieha v troch kategóriách, a to pre malé, stredne veľké a veľké implementácie. Prihlášky je možné posielať prostredníctvom webového formulára do 14. septembra 2012.

SAP Quality Awards sú prestížne ocenenia najlepších implementačných projektov. Vysoká kvalita projektu prináša výhody predovšetkým zákazníkom, pretože minimalizuje čas a zdroje potrebné na implementáciu a zároveň maximalizuje úspory prevádzkových nákladov a efektívnosť procesov.

Už samotná účasť v súťaži SAP Quality Awards poskytuje firmám celý rad výhod. Na internej úrovni posilňuje postavenie implementačného tímu a pomáha pri podpore individuálnych úspechov. Pri pohľade zvonka je dôkazom profesionality spoločnosti a zaraďuje ju medzi najlepšie riadené organizácie.

„SAP Quality Awards oceňuje zákazníkov, ktorí pri implementáciách softvéru SAP stavili na kvalitu a vďaka úspešnému plánovaniu a realizácii implementácií dosiahli očakávané prínosy“ povedal Jiří Synáček, riaditeľ oddelenia kvality SAP CEE. „Je to vynikajúca príležitosť získať uznanie za úsilie, ktoré zákazníci a implementační partneri vyvíjajú s cieľom znížiť a zmierniť riziká, zaistiť, aby boli implementácie úspešné a v čo najkratšom čase poskytovali významné obchodné benefity.“

Projekty nominované na udelenie ocenenia SAP Quality Awards by mali byť uskutočnené v súlade s uznávanými štandardmi pre riadenie projektov. Mali by klásť dôraz na dosiahnutie cieľov projektu, celkové náklady a čas implementácie, na celkové náklady na vlastníctvo, a na profesionálny prístup a riadenie projektu. Šance na úspech v súťaži zvyšuje aj dodržiavanie 10 zásad kvality spoločnosti SAP.

Víťazi zo strednej a východnej Európy budú vyhlásení v októbri 2012. V každej kategórii bude udelené zlaté, strieborné a bronzové ocenenie. Víťazi, ktorí dostanú zlaté medaily, automaticky postúpia do regionálneho kola súťaže SAP Quality Awards v rámci krajín EMEA, kde si budú merať sily s ostatnými projektmi z regiónu. Konečné výsledky v rámci krajín EMEA budú vyhlásené na ceremoniáli SAP Quality Awards 2012 na konferencii SAPPHIRE NOW, ktorá sa uskutoční 13. až 16. novembra v Madride v Španielsku.

Ďalšie informácie o SAP Quality Awards sú na internetovej adrese www.sap.com/qualityawards2012