Spoločnosť SAP AG dosiahla v treťom štvrťroku rekordné výsledky, jej príjmy z predaja softvéru prekročili 1 miliardu eur

BratislavaSAP AG dnes oznámila svoje finančné výsledky za tretí štvrťrok, ktorý sa skončil 30. septembra 2012. Jej príjmy z predaja softvéru vzrástli o 17 percent na 1,026 miliardy eur. Spoločnosť dosiahla veľmi dobré výsledky v Severnej aj Južnej Amerike a stabilný dvojciferný rast v oblasti zahŕňajúcej Áziu, Pacifik a Japonsko. SAP sa dobre darilo aj v regióne Európa, Blízky východ a Afrika, a to aj v medziročnom porovnaní. Je to už 11. štvrťrok za sebou, keď SAP zaznamenáva dvojciferný nárast príjmov z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom podľa non-IFRS štandardov.

Dopyt po nových inovačných kategóriách SAP pokračoval vo všetkých regiónoch. Príjmy z predaja SAP HANA dosiahli 83 miliónov eur. To znamená, že spoločnosť je na najlepšej ceste splniť celoročné predpokladané príjmy vo výške minimálne 320 miliónov eur. Príjmy z predaja mobilných aplikácii sa vyšplhali na 48 miliónov eur, čo opäť vedie k optimizmu ohľadne splnenia ročných plánov na úrovni minimálne 220 miliónov eur.

V treťom kvartáli pokračoval aj rast predaja cloudových riešení SAP. Fakturovaný predaj nového a rozšíreného predplatného vzrástol za 12 mesiacov štrnásťnásobne. Aj keď sa do výsledkov SAP za rok 2011 zahrnú čísla spoločnosti SuccessFactors, dosiahnutý rast je trojciferný (116 %). Príjmy z predaja predplatného a podpory pre cloud podľa non-IFRS štandardov vzrástli dvadsaťnásobne na 80 miliónov eur.

SAP zaznamenala stabilný rast aj vo svojej hlavnej činnosti. K výsledkom za tretí štvrťrok prispeli kľúčové odvetvia, ako je maloobchod, zdravotníctvo, výroba a energetika, ako aj pokračujúca expanzia predaja prostredníctvom partnerov SAP.

„Naša inovačná stratégia nám stále umožňuje poskytovať hodnotu na svetovej úrovni a dosahovať výkon hodný spoločnosti s vedúcou pozíciu na trhu,“ uviedli Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí zastávajú v spoločnosti SAP funkciu CEO. „Vďaka SAP môžu podniky inovovať, dosahovať prevádzkovú excelentnosť a urýchliť svoj rast. Sme presvedčení, že budeme aj naďalej lepší ako naši konkurenti.“

Základné ukazovatele:

  • V treťom štvrťroku 2012 vzrástli príjmy z predaja softvéru o 17 % na 1,026 miliardy eur (o 12 % pri konštantných menových kurzoch).
  • V treťom štvrťroku 2012 vzrástli príjmy z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom podľa non-IFRS štandardov o 19 % na 3,21 miliardy eur (o 13 % pri konštantných menových kurzoch).
  • Trojciferný rast v kľúčových inovačných oblastiach: Cloud, SAP HANA, mobilné riešenia.
  • V treťom štvrťroku 2012 vzrástol prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov o 10 % na 1,24 miliardy eur (o 4 % pri konštantných menových kurzoch).
  • Porovnanie prevádzkového zisku a prevádzkovej marže, ktoré boli dosiahnuté v treťom štvrťroku 2012, bolo ovplyvnené ziskom v treťom štvrťroku 2011 vo výške 723 miliónov eur zo zníženia rezervy na spory dcérskej spoločnosti TomorrowNow
  • SAP zdokonaľuje usmernenia na posudzovanie celoročných príjmov a zahŕňa do nich očakávané výsledky Ariba.