Spoločnosť SAP zavŕšila akvizíciu Ariba, Inc.

Vzniká nový líder s otvorenou podnikovou sieťou pre kolaboratívne podnikové obchodovanie na báze cloudu

BratislavaSpoločnosť SAP AG včera oznámila, že zavŕšila akvizíciu spoločnosti Ariba, Inc. Vďaka tomu bude SAP poskytovať komplexné riešenie určené na obstarávanie (nákup) a stane sa lídrom v rýchlo rastúcom segmente medzipodnikových obchodných sietí na báze cloudu. SAP má v úmysle umožniť svojim viac ako 195-tisíc zákazníkom, aby sa mohli ľahko pripojiť k podnikovej sieti Ariba prostredníctvom predpripravených integračných bodov – bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie a bez ohľadu na to, či využívajú interný (on-premise) alebo externý (on-demand) systém. SAP okrem toho plánuje poskytnúť otvorený prístup k podnikovej sieti a tak rozšíriť výhody obchodnej spolupráce pre akúkoľvek spoločnosť, v akomkoľvek systéme a od ktoréhokoľvek poskytovateľa.

„Spojenie SAP a Ariba má všetky predpoklady na to, aby našim zákazníkom umožnilo efektívnejšie spolupracovať s ich celosvetovou sieťou zákazníkov a partnerov,“ skonštatovali Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí zastávajú v spoločnosti SAP funkciu CEO. „Spoločne vytvoríme prvotriednu podnikovú sieť spájajúcu podniky a ich systémy so systémami ich obchodných partnerov a prinášajúcu nové procesy, aké sú možné len v digitálnom prostredí.“

Podnikové siete sú podstatne silnejšie ako akýkoľvek samostatný subjekt. Kombinácia sieťových riešení a riešení pre obstarávanie od spoločností Ariba a SAP poskytne spoločnostiam komplexný pohľad na všetky ich výdavky. Budú mať možnosť:

  • Pripojiť sa k zákazníkom, dodávateľom a partnerom s cieľom uľahčiť obchodné procesy vyžadujúce spoluprácu, ako je predaj, obstarávanie a financovanie.
  • Zvýšiť svoju efektivitu prostredníctvom aplikácií na báze cloudu, ktoré automatizujú a poskytujú zdieľané procesy, ako je zaisťovanie zdrojov, fakturácia a platby.
  • Stať sa lepšie informovanými vďaka spoločne získaným a zdieľaným informáciám, prehľade o trhu, porovnávacím analýzam a osvedčeným postupom pre lepší výkon a rozhodovanie.

„Vnímaví manažéri pochopili, že vytváranie hodnoty znamená spojiť siete ľudí a koordinovať ich úsilie,“ uviedol Bob Calderoni, CEO Ariba. „Spojením inovácií a kľúčových aplikácií SAP so sieťou Ariba Network môžeme vytvoriť nové spôsoby, akými budú môcť podniky spolupracovať prostredníctvom cloudu a rýchlejšie dosahovať stanovené obchodné výsledky.“

SAP bude konsolidovať všetky svoje dodávateľské aktíva súvisiace s cloudom pod spoločnosť Ariba, ktorá bude fungovať ako samostatný subjekt pod názvom „Ariba, člen skupiny SAP“. Bob Calderoni bude vymenovaný do globálnej správnej rady SAP, pokiaľ bude do tejto funkcie schválený dozornou radou SAP.

Všetky nesplatené akcie Ariba (okrem akcií v držbe akcionárov, ktorí riadne a právoplatne osvedčili svoje práva na ocenenie podľa práva štátu Delaware) boli premenené na právo získať 45 dolárov na akciu v hotovosti bez úroku a po odpočítaní príslušnej zrážky dane. Spoločnosť Ariba oznámila burze Nasdaq zavŕšenie akvizície a očakáva, že obchodovanie s jej kmeňovými akciami bude pozastavené až do odstránenia týchto akcií zo zoznamu obchodovateľných akcií.