SAP PRINÁŠA REVOLÚCIU DO SOCIÁLNEHO SOFTVÉRU PRE PODNIKY

PRICHÁDZA PLATFORMA PRE SOCIÁLNY SOFTVÉR SAP JAM A RIEŠENIE SAP SOCIAL ON DEMAND

BratislavaSpoločnosť SAP, ktorá je popredným dodávateľom najmodernejšieho podnikového softvéru, predstavila svoju stratégiu v oblasti sociálneho softvéru. Spočíva v transformácii spôsobu, akým podnikatelia kontaktujú zákazníkov, kolegov a partnerov, ako ich angažujú a ako s nimi obchodujú. SAP obohatil pevné a cloudové aplikácie a mobilné zariadenia o sociálne a kolaboratívne funkcie, čím umožnil lepšie prepojenie s cieľom poskytovať efektívne služby zákazníkom a partnerom a podporil zefektívnenie pracovných procesov a rozhodovania.

Spoločnosť SAP v rámci plnenia svojej sociálnej stratégie predstavila dva nové produkty: platformu pre sociálny softvér SAP Jam a riešenie SAP Social OnDemand. SAP Jam umožňuje súčasným zamestnancom dosahovať rýchle obchodné výsledky tým, že integruje do svojich aplikácií a bežných obchodných procesov sociálne funkcie, a tak odstraňuje izolované skupiny (tzv. sociálne silá). Riešenie SAP Social OnDemand transformuje konverzácie prostredníctvom sociálnych médií na užitočné obchodné informácie. Marketingovým organizáciám a podnikom zameraným na služby zákazníkom pomáha lepšie zapojiť zákazníkov a zvýšiť vernosť značke, riadiť riziká poškodenia dobrej povesti a zarábať na príležitostiach.

Zjednodušenie spolupráce
Riešenie SAP Jam spĺňa potreby organizácií všetkých veľkostí v každom odvetví. Pomáha pri práci ľuďom na pozíciách od predaja cez finančné oddelenie až po riadenie ľudských zdrojov. Princípom pri navrhovaní SAP Jam bolo vytvorenie jednotného prostredia. V ňom sa používatelia môžu ľahko spojiť s kolegami a spolupracovať pri využívaní dát, obsahu a procesov tam, kde práve pracujú, a tak efektívnejšie riešiť problémy, rozhodovať sa a podporovať obchodné výsledky. Táto platforma spája najlepšie časti SuccessFactors Jam pre podnikové sociálne siete a aplikácie SAP StreamWork pre sociálny pracovný postup a riešenie problémov, no prináša aj nové funkcie.

„Trh so sociálnym softvérom pre podniky dozrieva rýchlo – v roku 2011 zaznamenal medziročné tempo rastu 39,8 percenta,“ povedala Vanessa Thompsonová, vedúca výskumu IDC. „Dnešné organizácie chcú spolupracovať v reálnom čase, vnútri aj mimo firewallu, so zapojením zamestnancov, zákazníkov, partnerov a dodávateľov. SAP Jam poskytuje schopnosť inteligentne filtrovať informácie, aby zamestnanci mohli pomocou systému dostať na povrch tie najdôležitejšie údaje.“

Kolaboratívne podnikové procesy sú podporované vďaka integrácii so softvérom SuccessFactors Business Execution Suite, s pevnou aplikáciou SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), s mobilným klientom pre riešenie SAP Financials OnDemand a pre riešenie SAP Sales OnDemand pre sociálny onboarding (zaškolenie nových zamestnancov pri práci) alebo učenie.

Počúvajte a angažujte zákazníkov prostredníctvom sociálnych médií
Kanál sociálnych médií je možné používať aj na obohatenie obchodných rozhodnutí a na zvýšenia miery angažovanosti zákazníkov. SAP Social OnDemand pomáha marketingovým organizáciám konať na základe lepších informácií, pretože zjednodušuje proces stanovovania priorít a zapojenia do sociálnych médií a sústredenia sa na kľúčové trendy. Pomocou monitorovania v reálnom čase, nasmerovania a eskalácie komunikácie zaisťuje, aby kritické rozhovory neboli prehliadnuté a aby boli poskytované primerané odpovede na základe profilu dopytujúceho.