Novým generálnym riaditeľom SAP pre strednú a východnú Európu sa stal Simon Kaluža

Január 15, 2013 Od SAP News 0

Od 1. januára 2013 má obchodná jednotka SAP CEE nového šéfa

BratislavaSimon Kaluža je od 1. januára 2013 novým generálnym riaditeľom organizačnej jednotky SAP zahŕňajúcej strednú a východnú Európu (CEE). Bude riadiť činnosť spoločností SAP v krajinách regiónu vrátane Poľska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Bulharska a Chorvátska. Simon Kaluža doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ SAP pre juhovýchodnú Európu. Zastával aj pozície generálneho riaditeľa SAP Adriatic a SAP Slovinsko. V posledných troch rokoch významne prispel k rastu spoločnosti na tamojších trhoch.

„Mojím hlavným cieľom je urýchliť prijímanie inovácií SAP v celom regióne strednej a východnej Európy, a to najmä v oblastiach in-memory computingu, pokročilých podnikových analýz, mobilných platforiem a cloudových riešení,“ povedal Simon Kaluža, generálny riaditeľ SAP CEE. „Som presvedčený, že zákazníci v strednej a vo východnej Európe netrpezlivo čakajú na integráciu týchto inovácií do svojich podnikových IT prostredí s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu a lepšie výsledky. Riešenia spoločnosti SAP môžu poskytnúť správne odpovede a funkcie na uspokojenie potrieb firiem, ktoré chcú riadiť svoje podnikateľské činnosti lepším a jednoduchším spôsobom. Viesť spoločnosť SAP v strednej a vo východnej Európe a podporovať ďalšiu spoluprácu s našimi zákazníkmi je pre mňa veľká česť a zodpovednosť.“

Spoločnosti SAP pôsobia v CEE regióne vo všetkých segmentoch podnikateľského trhu od verejného sektoru a veľkých podnikov až po malé a stredne veľké firmy. Simon Kaluža a jeho tím pre CEE sa zameria na rozširovanie prítomnosti SAP ponukou najnovších SAP technológií, priemyselných riešení a podnikovým know-how, ktoré pomôžu zákazníkom riadiť podnikanie presnejšie, pružnejšie a efektívnejšie.

Simon Kaluža je slovinského pôvodu. Študoval na Ľubľanskej univerzite, kde získal titul magistra v odbore elektroniky a informatiky. Pred príchodom do SAP v roku 2010 zastával rôzne pozície vo vrcholovom manažmente spoločností ComTrade Group a Hermes SoftLab. Na čele SAP Slovinsko prispel k rýchlemu rastu a prekročeniu strategických cieľov. Neskôr bol povýšený na šéfa SAP Adriatic. Pod jeho vedením bol jadranskému regiónu udelený titul najúspešnejšia organizačná jednotka v rámci SAP CEE. V roku 2012 Simon Kaluža prevzal vedenie organizačnej jednotky zahŕňajúcej celú juhovýchodnú Európu.

Simon Kaluža nahrádza vo funkcii Manfreda Josepha, ktorý sa stal generálnym riaditeľom pre odvetvie finančných služieb v rámci SAP EMEA.