Spoločnosť SAP dosiahla v roku 2012 rekordné hospodárske výsledky

Bratislava

  • Dvanásty po sebe idúci dvojciferný štvrťročný nárast príjmov z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom podľa non-IFRS štandardov
  • Príjmy prekročili očakávania: Celoročne vzrástli v roku 2012 príjmy z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom podľa non-IFRS štandardov o 13%
  • Celoročne vzrástli príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia podľa non-IFRS štandardov o 21% na 5,00 miliardy eur (o 17% pri konštantných menových kurzoch)
  • Veľmi významný podiel príjmov z predaja softvéru za celý rok 2012 tvoria inovácie: 392 miliónov eur zo SAP HANA a 222 miliónov eur z mobilných riešení
  • Nárast predaja cloudových riešení: Ročná miera príjmov z predaja cloudových riešení (run-rate) bola takmer 850 miliónov eur
  • Celoročne vzrástol v roku 2012 prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov o 11% na 5,21 miliardy eur (o 7% na 5,02 miliardy eur pri konštantných menových kurzoch v porovnaní sa predpokladaným rozsahom 5,05 až 5,25 miliardy eur)

Spoločnosť SAP dosiahla v roku 2012 rekordné príjmy. Celkovo medziročne vzrástli o 14% a prekročili 16 miliárd eur (podľa non-IFRS štandardov). Príjmy z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom podľa non-IFRS štandardov vzrástli medziročne o 17% a dosiahli 13,2 miliardy eur. Príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia podľa non-IFRS štandardov stúpli medziročne o 21% a dosiahli 5 miliárd eur.

SAP zaznamenala silný celkový rast aj vo štvrtom štvrťroku, ktorý sa končil 31.12.2012. Spoločnosť dosiahla veľmi dobrú výkonnosť, pokiaľ ide o príjmy z predaja softvéru v oblasti zahŕňajúcej Áziu, Pacifik a Japonsko. Pôsobivé výsledky zaznamenala vzhľadom na pokračujúcu neistotu na trhoch aj v krajinách EMEA. Dobré príjmy z predaja softvéru boli pri medziročnom porovnaní dosiahnuté aj na americkom kontinente.

„V roku 2012 spoločnosť SAP poskytla najlepšie riadeným podnikom možnosť uspokojovať dopyt spotrebiteľov v reálnom čase. Investovali sme do riešenia SAP HANA, ktoré je našou vlajkovou loďou v oblasti inovácií, a posilnili sme najlepšie portfólio v rámci odvetvia v cloudových produktov. Prišli sme s ponukou špecifických riešení pre rôzne odvetvia, ktoré sú prístupné kdekoľvek z mobilného zariadenia,“ uviedli Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí zastávajú v SAP funkciu CEO. „Naša spoločnosť nebola nikdy silnejšia. Máme veľmi dobré predpoklady na to, aby sme dosiahli ciele stanovené do roku 2015.“
Spoločnosť SAP zaznamenala výnimočný rast v kľúčových inovačných oblastiach, ktoré zahŕňajú SAP HANA, mobilné riešenia a cloud. Predaj riešenia SAP HANA má za sebou vynikajúci kvartál, keď príjmy z predaja tohto softvéru dosiahli vo štvrtom štvrťroku takmer 200 miliónov eur a takmer 400 miliónov eur za celý rok. Predaj mobilných riešení prispel k celkovým príjmom z predaja softvéru sumou presahujúcou 220 miliónov eur, v tejto oblasti spoločnosť splnila celoročný cieľ.

Vo štvrtom štvrťroku pokračoval aj rast predaja cloudových riešení SAP. Ročná miera príjmov odvodená z celkových príjmov dvoch cloudových segmentov (cloudové aplikácie a Ariba), bola takmer 850 miliónov eur. Len v samotnom segmente cloudových aplikácii spoločnosti SAP vzrástla v štvrtom štvrťroku suma účtovaná za 12-mesačné nové a rozšírené predplatné devätnásťnásobne. Aj keď do výsledkov SAP za rok 2011 zahrnieme čísla spoločnosti SuccessFactors, bude dosiahnutý trojciferný rast (102%) . Pri počítaní výsledkov samostatne pre SuccessFactors predstavuje nárast predaja 12-mesačného nového a rozšíreného predplatného 95%.

„Celoročne dosiahli naše príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia podľa non-IFRS štandardov 5 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 21%. Veľmi významný podiel na príjmoch sme zaznamenali z našich kľúčových inovácií, ktorými sú SAP HANA a cloudové riešenia. Sme presvedčení, že budeme pokračovať dvojciferným tempom rastu aj v roku 2013 a že budeme ďalej zvyšovať našu ziskovosť,“ povedal Werner Brandt, finančný riaditeľ SAP.

OBCHODNÉ VYHLIADKY

Spoločnosť SAP poskytuje na celý rok 2013 nasledujúci výhľad:

  • Za celý rok 2013 naše príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia podľa non-IFRS štandardov vzrastú o 14% – 20% pri konštantných menových kurzoch (2012: 5,00 miliardy eur). K tomuto rastu by mali prispieť príjmy z predaja predplatného a podpory pre cloudové riešenia podľa non-IFRS štandardov za celý rok 2013 sumou okolo 750 miliónov eur pri konštantných menových kurzoch (2012: 342 miliónov eur).
  • Za celý rok 2013 naše príjmy z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom podľa non-IFRS štandardov vzrastú o 11% – 13% pri konštantných menových kurzoch (2012: 13,25 miliardy eur).
  • Za celý rok 2013 náš prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov bude v rozmedzí 5,85 miliárd eur až 5,95 miliárd eur pri konštantných menových kurzoch (2012: 5,21 miliardy eur).
  • Spoločnosť predpokladá na rok 2013 celoročnú efektívnu daňovú sadzbu podľa IFRS 25,5% – 26,5% (2012: 26,1%) a efektívnu daňovú sadzbu podľa non-IFRS štandardov 27,0% – 28,0% (2012: 27,4%).