SAP prináša nástroj na odhaľovanie podvodov

BratislavaSpoločnosť SAP predstavila svoju analytickú aplikáciu SAP Fraud Management. Podnikom vo všetkých odvetviach, vrátane poisťovníctva, umožní odhaľovať, vyšetrovať a analyzovať nezrovnalosti alebo podvody a predchádzať im v prostredí veľkých dát. Svoje uplatnenie by mohla nájsť aj v mnohých firmách na Slovensku. Už len z toho dôvodu, že podľa informácií od poisťovní bol minulý rok v oblasti poistných podvodov jeden z najhorších v histórii a tento trend zrejme bude pokračovať.

Cieľom aplikácie SAP Fraud Management pracujúcej na platforme SAP HANA je okrem iného pomôcť minimalizovať falošné poplachy, keďže dovoľuje vykonávať v reálnom čase kalibrácie a simulácie na veľkých objemoch dát. S využitím kombinácie pravidiel a prediktívnych metód pomáha SAP Fraud Management optimalizovať analýzu scenárov podvodov a prispôsobiť preventívne opatrenia neustále sa meniacim spôsobom nekalého konania. Zároveň ponúka široké možnosti integrácie do podnikových systémov spolu s funkciami pre upozornenia a riadenie.

„Nárast veľkých dát núti organizácie skvalitňovať riadenie a zvyšovať úsilie v oblasti kontroly a dodržiavania predpisov. Schopnosť overiť, kto čo urobil, a poskytnúť obhájiteľný záznam o kontrolách je kľúčom pre riešenie prípadných podvodov,“ povedal Michael Rasmussen, hlavný špecialista výskumnej spoločnosti GRC 20/20, zameranej na riadenie a kontrolu rizík a na dodržiavanie predpisov. „Existuje riziko, že organizácie sa budú stretávať s veľkými stratami v dôsledku podvodov. Toto riziko ešte zvyšuje stále rastúce množstvo dát. Keď spoločnosti dostanú pomoc a budú schopné rozpoznať aspoň zlomok týchto prípadov, prinesie im to značné úspory. Preto má zmysel využívať pokročilé riešenia, ktoré pomôžu odhaliť podvody a zabrániť im.“

SAP Fraud Management, ktoré je súčasťou širšieho portfólia riešení SAP pre riadenie, prevenciu rizík a dodržiavanie predpisov (GRC), je možné prispôsobovať pre jedinečné podnikové procesy a pre rôzne odvetvia.

SAP Fraud Management umožňuje:

  • Spracovanie podvodov: detekcia a prevencia podvodov v rôznych oblastiach podnikania (poistné podvody, krátenie daní, podvody zo strany zamestnancov) s priamym dopadom na ich škodovosť.
  • Bezproblémová integrácia: tok informácií v reálnom čase medzi spracovávaním podvodov a škôd v oboch smeroch s cieľom pomôcť zabezpečiť ich konzistenciu a optimalizovať procesné toky.
  • Optimalizované vyšetrovanie: intuitívna funkčnosť a upozornenia, ktoré podporujú vyšetrovateľov od prvého signálu o podvode až do konečného rozhodnutia.