Moderné IT aplikácie dokážu pomáhať aj pri odstraňovaní výtlkov na cestách

Rastúci počet smartfónov umožňuje obciam a mestám skvalitňovať služby, odbúravať byrokraciu a šetriť náklady

BratislavaNahlásenie výtlkov s ich fotografiou a GPS súradnicami prostredníctvom niekoľkých kliknutí v smartfóne. Aj takto by sa dalo urýchliť a skvalitniť riešenie často havarijnej situácie na našich cestách. Obec, ktorá má tieto údaje ihneď k dispozícii, šetrí peniaze a zlepšuje svoje fungovanie.

Výtlk zaznamenaný cez smartfón je vstupný údaj, ktorý prostredníctvom IT aplikácie priamo putuje do informačného systému obce. Prípad je evidovaný, jednoznačne identifikovaný konkrétnym obyvateľom, presnými GPS súradnicami a fotografiou. Situáciu môže samospráva riešiť operatívne a priamo z prijatej informácie vytvoriť servisný príkaz. Šetrí tým nielen financie potrebné na náročné a zdĺhavé opravy, ale aj náklady na byrokraciu, monitoring ciest, dopravné značenia, ale aj škody spôsobené napríklad na vozidlách MHD.

Keďže penetrácia smartfónov stále stúpa, rezidenti sú schopní s ich využitím ľahšie podať podnet mestu a obci. A naopak, samospráva vie promptne osloviť občanov. Napríklad počas výnimočných situácií, ako boli nedávno povodne a snehová kalamita, informuje o dopravných a iných obmedzeniach, či o prípadných evakuačných plánoch, záchranárskych prácach a pod. No nejde len o situácie, ktoré ohrozujú majetok a životy – občanov môžu ich volení zástupcovia touto cestou informovať aj o konaní kultúrnych a iných podujatí.

Moderné IT riešenia pre samosprávy sa dajú využiť pri riešení v podstate všetkých prípadov neočakávaných udalostí. Či už ide o nahlásenie spadnutého stromu, túlavého psa, graffiti „umelcov“, podozrivých osôb, predaje tovaru „načierno“, alebo o ohlásenie kriminálnych činov. Vďaka integrácii s mapovými systémami je možné získané informácie (videá, fotografie, …) zobraziť priamo na mape mesta/obce, čím kompetentní pracovníci získajú lepší a prakticky okamžitý prehľad o dianí v meste/obci a nemusia situáciu nevyhnutne overovať v teréne.

Riešenie SAP Citizen Connect je mobilnou nadstavbou nad systém SAP Constituent Services. Pre obyvateľov je jeho používanie bezplatné. Po jeho nasadení získava samospráva okamžité efekty v podobe nielen skvalitnenia jej fungovania, úspor nákladov na mnohokrát časovo náročné či duplicitné činnosti, ale aj zníženie administratívy, zlepšenie evidencie v súvislosti s miestnymi poplatkami a rozšírenie možností e-governmentu. SAP Citizen Connect tak preukázateľne zvyšuje spokojnosť a aj angažovanosť obyvateľov.