Nový Partner Manager pre strednú a východnú Európu

BratislavaSpoločnosť SAP vymenovala nového šéfa pre ekosystém a predajné kanály v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Stal sa ním Dr. Stano Šimůnek, ktorý je zodpovedný za riadenie partnerov spoločnosti SAP, ako aj za podporu ich SAP predajných aktivít. V súčasnosti má SAP v regióne približne 190 partnerských spoločností.

Stano Šimůnek má vynikajúce znalosti o medzinárodných podnikateľských aktivitách SAP, globálneho lídra v oblasti podnikových informačných systémov. Pred príchodom do spoločnosti pôsobil ako viceprezident Center of Excelence SAP v Ness Technologies CEE. Okrem toho v minulosti zastával manažérske pozície v spoločnosti Deloitte, kde pracoval desať rokov v oblasti poradenstva pre produkty SAP vo Švajčiarsku a v západnej Európe.

„Úspech našich partnerov v regióne je rozhodujúci pre úspech spoločnosti SAP,“ povedal Stano Šimůnek. „Medzi moje priority patrí posilnenie partnerského ekosystému z hľadiska obchodnej výkonnosti, ako aj rozvoj zručností a kompetencií v oblasti inovácií SAP. To sa týka predovšetkým platformy SAP HANA a mobilných riešení.“

Priamym nadriadeným Stana Šimůnka je Simon Kaluža, generálny riaditeľ SAP pre strednú a východnú Európu. Jeho predchodcom bol Fokion Angelopoulos, ktorý teraz riadi predaj softvéru tretích strán pre región SAP South, ktorý zahŕňa krajiny Pyrenejského polostrova, Taliansko, Grécko, Turecko a Izrael.

Stano Šimůnek absolvoval univerzitné štúdium na Slovensku a v Rakúsku, hovorí troma cudzími jazykmi. V súkromnom živote sa venuje predovšetkým rodine, medzi jeho najväčšie hobby patria horská cyklistika a fotografovanie.