Spoločnosť SAP zorganizovala v Bratislave globálne podujatie SAP Business One HANA Technology Summit s cieľom priblížiť svojim partnerom prelomovú a inovatívnu platformu SAP HANA

SAP SlovenskoPotom, ako spoločnosť SAP AG na marcovej výstave CeBIT 2013 informovala o riešení SAP® Business One, verzia pre platformu SAP HANA®, zorganizovala v Bratislave globálne podujatie SAP® Business One HANA Technology Summit. Jeho cieľom bolo poskytnúť partnerom a zákazníkom spoločnosti SAP podrobné informácie a školenia, ktoré im umožnia využiť platformu SAP HANA pri spracovaní hromadných transakcií s cieľom posilniť malé a stredné podniky pri podnikaní v reálnom čase.

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo od 17. do 19. apríla, sa zúčastnilo viac ako 250 odborníkov z 30 krajín celého sveta. Prítomní boli aj zlatí sponzori Hewlett Packard a SUSE Linux, ako aj strieborní sponzori Fujitsu a Portugal Telecom, ktorí predstavili možnosti platformy a svoj záväzok spolupracovať so spoločnosťou SAP pri presadzovaní tohto inovatívneho riešenia na trhu.

Verzia SAP Business One on SAP HANA ponúka všetky základné funkcie pre malý podnik v jednom používateľskom rozhraní. Používateľom pomáha riadiť podniky spôsobom „end to end“ – z prevádzkovej na strategickú úroveň, pričom ponúka vylepšenú viditeľnosť a riadenie. SAP Business One, verzia na SAP HANA, výrazne znižuje reakčný čas , čím umožňuje zamestnancom zvýšiť produktivitu a efektivitu pri rozhodovaní. Reakčná rýchlosť, ktorú poskytuje in-memory technológia, pomôže malým firmám riešiť predtým neriešiteľné úlohy a umožní všetkým používateľom zvýšiť efektivitu prostredníctvom možnosti používať aplikáciu okamžite po inštalácii. K funkciám riešenia patrí aj podnikové vyhľadávanie a výkonná interaktívna operačná analýza. To umožňuje zamestnancom účinnejšie spracovávať každodennú pracovnú agendu.

„Tento globálny technologický summit umožní ďalej rozšíriť povedomie o in-memory platforme SAP HANA v kontexte podnikových aplikácií a ukázať na príklade konkrétnych zákazníckych príbehov jej prelomové možnosti v praxi. Viac ako 250 účastníkov z oblasti vývoja a poradenstva potvrdzuje veľký záujem o platformu SAP HANA pre SAP Business One,“ povedal Andrej Danko, globálny riaditeľ vývoja SAP Business One z vývojového centra v Bratislave.

Keďže ide o nový charakter platformy, zúčastneným partnerom SAP Business One bratislavský summit poskytol detailné informácie, praktické lekcie, ukážky a prípadové štúdie, rovnako ako aj vzájomnú výmenu informácií o novej technológii. Partneri môžu vytvoriť nové druhy inovatívnych doplnkov podľa svojho vlastného odvetvia pôsobenia alebo geografického trhu pomocou integrácie platformy SAP HANA s verziou SAP Business One. Spoločnosti SAP a Portugal Telecom nedávno oznámili plány na sprístupnenie vývojárskej edície aplikácie SAP® Business One, verzia pre SAP HANA®, založenej na virtuálnom úložisku údajov. Vývojári môžu počas podujatia využívať túto platformu s plne nakonfigurovaným prostredím pre riešenie SAP Business One, verzia pre SAP HANA, s cieľom pomôcť urýchliť vývoj rozširujúcich prvkov a doplnkov pre platformu SAP HANA® Cloud dostupnú v rámci služieb SmartCloudPT.

Možnosť získať hlbší zainteresovaný pohľad na operačnú analýzu umožní malým a stredným podnikom urýchliť podnikové procesy pomocou platformy navrhnutej tak, aby sa mohla prispôsobiť veľkosti a vylepšiť výkon systému v prostredí súčasne prebiehajúcich procesov. Počas podujatia sa účastníci zaoberali novými aplikáciami SAP HANA s integrovanými funkciami priamo využívajúcimi in-memory spolu s existujúcim riešením SAP Business One.

Verzia SAP Business One pre platformu SAP HANA ponúka pohľad na podnikanie v reálnom čase z rovnakého systému, aký vykonáva spracovanie transakcií. Tým sa obmedzuje potreba ukladať údaje do oddeleného dátového úložiska. To napomáha znižovať náklady a obmedzovať zložitosť informačných technológií. Riešenie SAP Business One, verzia pre SAP HANA, poskytuje malým podnikom nástroj na zvládnutie nebývalého rastu a „Big data“ pri konvergencii sociálnych a podnikových údajov.

Pre viac informácií navštívte SAP Newsroom. Follow SAP on Twitter at #SAPB1TECH.