Výsledky SAP potvrdzujú trend rastu in-memory technológií a cloudu

  • V prvom štvrťroku 2013 vzrástli príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia účtované podľa non-IFRS štandardov o 23 percent na 824 miliónov eur (o 25 percent pri konštantných menových kurzoch)
  • Príjmy zo softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli v prvom štvrťroku 2013 o 12 percent na 2,94 miliardy eur (o 14 percent pri konštantných výmenných kurzoch)
  • Trinásty štvrťrok po sebe rástli dvojciferným tempom príjmy zo softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov
  • Výnimočný rast platformy SAP HANA: vlajková loď spoločnosti SAP založená na in-memory technológii medziročne strojnásobila príjmy zo softvéru
  • Významný posun v cloudových riešeniach: ročná miera príjmov (run-rate) z predaja cloudových riešení dosiahla 900 miliónov eur
  • Prevádzkový zisk za prvý štvrťrok 2013 podľa non-IFRS štandardov stúpol o 8

BratislavaSpoločnosť SAP začala rok 2013 solídnym 23-percentným rastom príjmov (25 % pri konštantných menových kurzoch) zo softvéru a predplatného na cloudové riešenia účtovaných podľa non-IFRS štandardov, čo prinieslo 824 miliónov eur.

„Naše odvetvie sa nachádza v základnom bode transformácie. Poháňa ho konvergencia v oblasti mobilných a cloudových riešení a veľkých dát. Dvadsaťpäťpercentný nárast v spoločnosti SAP ukazuje, že nie sme iba lídrami tejto zmeny, ale získavame zároveň významný trhový podiel vo svete,“ povedali Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí v SAP zastávajú funkciu CEO. „Zákazníci si vyberajú naše inovácie, ktoré im pomáhajú lepšie fungovať. Technológia SAP HANA je platformou novej generácie pre všetky spoločnosti, ktoré chcú inovovať svoje podnikanie, zvýšiť rýchlosť a znížiť náklady. Základy našej spoločnosti sú silné a preto verím, že dosiahneme plánovaný hospodársky výhľad na tento rok.“

SAP HANA je naďalej hlavným motorom spoločnosti SAP. Príjmy zo softvéru SAP HANA sa medziročne strojnásobili a k softvérovým príjmom v tomto sledovanom štvrťroku prispeli 86 miliónmi eur. Spoločnosť tiež pokračuje v rozširovaní vedúcej pozície na trhu vďaka dvojcifernému rastu v mobilnom podnikaní.

Spoločnosť predpokladá pokračujúci rast aj v cloudových riešeniach. So svojím najucelenejším portfóliom cloudových riešení má SAP ročnú mieru príjmov (run-rate) z predaja cloudu na úrovni 900 miliónov eur. Príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podporu boli podľa štandardov non-IFRS v prvom štvrťroku 167 miliónov eur, čo znamená medziročný nárast o 380 percent. Budúce príjmy z predplatného a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov dosiahli k 31. marcu tohto roka 377 miliónov eur. To predstavuje medziročné zvýšenie o 95 percent. Očakávané už zakontrahované príjmy spoločnosti SAP týkajúce sa predplatného na cloudové riešenia a podporu boli ku koncu decembra minulého roka 800 miliónov eur. Celkové množstvo používateľov cloudových aplikácií spoločnosti SAP v súčasnosti presahuje 24 miliónov.

V segmente Ariba dosiahli koncové dvanásťmesačné obchodné transakcie objem približne 460 miliárd dolárov. Cez sieť Ariba, ktorá je najväčšou svetovou on-line obchodnou komunitou, je prepojených viac ako milión spoločností.

„V prvom štvrťroku príjmy zo softvéru a predplatného na cloudové riešenia podľa non-IFRS štandardov vôbec po prvý raz prekročili 800 miliónov. Zaznamenávame významný prínos k príjmom zo strany SAP HANA a pokračujúci rast v cloudových riešeniach. Solídny výkon a pokračujúca nákladová disciplína sa odrazila v dvojcifernom raste prevádzkového zisku podľa non-IFRS štandardov pri konštantných menových kurzoch,“ uviedol finančný riaditeľ spoločnosti SAP Werner Brandt. „Máme našliapnuté k splneniu zámerov na rok 2015 a k celkovému finančnému cieľu dlhodobého rastu zisku.“

Pre viac informácií navštívte SAP Newsroom.