SAP predstavuje službu SAP HANA Enterprise Cloud

Spoločnosť SAP prináša riadenú cloudovú službu ako novú možnosť pre nasadenie riešenia SAP Business Suite® podporovaného platformou SAP HANA®

BratislavaSpoločnosť SAP AG v reakcii na silný globálny dopyt zákazníkov predstavila službu SAP HANA Enterprise Cloud. Toto cloudové riešenie poskytuje organizáciám novú možnosť nasadenia a okamžitého využívania výhod in-memory platformy SAP HANA ako služby. Dôležité aplikácie SAP ERP, SAP CRM a SAP NetWeaver Business Warehouse a nové riešenia založené na SAP HANA tak budú k dispozícii vo forme riadenej cloudovej služby s pružnou petabajtovou platformou. Firmám významne klesnú náklady, ktoré súvisia s vlastníctvom softvéru, pričom zostane zachovaná vysoká flexibilita a spoľahlivosť garantovaná spoločnosťou SAP, svetovým lídrom v oblasti podnikových informačných systémov.

Základné aplikácie SAP Business Suite podporované platformou SAP HANA, ktoré boli uvedené na trh začiatkom tohto roka, sa stretli s obrovským záujmom. Zákazníci na celom svete uznávajú hodnotu toho, keď môžu riadiť svoje podnikanie v reálnom čase. V uplynulých rokoch začali mnohí využívať výhody, ktoré ponúka cloud. Uvedením služby SAP HANA Enterprise Cloud spoločnosť SAP spája dohromady jednoduchosť cloudu so špičkovými inováciami a výkonnosťou platformy SAP HANA v jednoduchom a výkonnom modeli.

„SAP HANA Enterprise Cloud reagujeme na základné požiadavky našich zákazníkov – a to mať viac možností, ako využívať výhody ponúkané platformou SAP HANA,“ povedal Dr. Vishal Sikka, člen výkonnej rady spoločnosti SAP AG, ktorý sa špecializuje na technológie a inovácie. „ SAP HANA Enterprise Cloud im to umožňuje v masovom meradle pre najdôležitejšie podnikové aplikácie, a to prostredníctvom cloudu.“

„Pri našej agresívnej rastovej stratégii je skutočne kľúčové, že môžeme nasadiť dôležité aplikácie SAP založené na in-memory platforme SAP HANA veľmi rýchlo prostredníctvom cloudu, a pritom nemusíme robiť žiadne kompromisy,“ dodal Don Whittington, CIO spoločnosti Florida Crystals.

Stratégia otvoreného a US ekosystému
SAP plánuje so svojimi poskytovateľmi riadených služieb prispôsobiť stratégiu otvoreného ekosystému tak, aby mohli ponúknuť funkcie SAP HANA Enterprise Cloud zo svojich dátových centier, ako aj z početných dátových centier SAP po celom svete. Podrobnosti o iniciatíve pre SAP HANA Enterprise Cloud v programe SAP PartnerEdge budú poskytnuté partnerom v rámci partnerského summitu a zákazníkom na podujatí SAPPHIRE NOW, ktoré sa uskutoční 14. až 16. mája v Orlande na Floride.

Jednou zo spoločností, s ktorými SAP dlhodobo spolupracuje, je Intel. „SAP HANA Enterprise Cloud na procesoroch Intel Xeon E7 poskytne našim zákazníkom možnosť nasadenia kritických riešení na platforme SAP HANA prostredníctvom cloudu,“ skonštatoval Diane Bryant, senior vice-president a general manager, Data Centers and Connected Systems Group, Intel.

Ako začať využívať cloud
SAP odporúča niekoľko jednoduchých krokov, ako sa rýchlo zapojiť a začať využívať výhody služby SAP HANA Enterprise Cloud. Najskôr si zákazníci zaobstarajú potrebné softvérové licencie na SAP Business Suite, SAP HANA a SAP NetWeaver Business Warehouse od SAP alebo od jej kvalifikovaných partnerov, ako aj nové a inovatívne SAP HANA aplikácie. Potom podniknú nasledujúce kroky:

  • Skontaktujú sa s odborníkmi z organizácie poskytujúcej SAP Services, ktorí vykonajú komplexné posúdenie ich potrieb a poskytnú poradenské služby s cieľom určiť, ktoré riešenia budú mať najväčší vplyv na výkonnosť pri prechode na SAP HANA Enterprise Cloud, a to na základe konkrétneho systémového prostredia, dát a aplikácií spoločnosti.
  • Keď budú tieto rozhodujúce riešenia definované, môže organizácia poskytujúca SAP Services zabezpečiť prípravu a migračné služby.
  • Napokon začnú zákazníci využívať služby SAP HANA Enterprise Cloud na základe mesačného predplatného v závislosti od veľkosti, rozsahu dát a aplikácií.

Viac informácií o službách SAP Services, partnerských ponukách a prvých používateľoch služby SAP HANA Enterprise Cloud, ako aj ďalšie informácie o tejto službe bude možné získať na budúci týždeň na podujatí SAPPHIRE NOW.