Dvojciferný rast pokračuje aj v podmienkach náročného trhu – spoločnosť SAP posilňuje prechod ku cloudovým riešeniam a zvyšuje podiel na trhu

Bratislava

  • Tri roky dvojciferného rastu – v druhom štvrťroku 2013 vzrástli príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov o 10 percent (o 7 percent pri aktuálnom menovom kurze na 3,35 miliardy eur)
  • V druhom štvrťroku 2013 príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 7 percent pri konštantných menových kurzoch (o 3 percentá pri aktuálnom menovom kurze na 1,17 miliardy eur )
  • Trojciferný medziročný rast príjmov z predplatného na cloudové riešenia a podporu, ročná miera príjmov (run-rate) z cloudových riešení presiahla 930 miliónov eur
  • Upevnenie vedúcej pozície v oblasti technológie in-memory pomocou softvéru SAP HANA
  • Prevádzkový zisk za druhý štvrťrok 2013 účtovaný podľa štandardov non-IFRS dosiahol 1,22 miliardy eur, čo je 10-percentný nárast pri konštantných menových kurzoch (o 4 percentá pri aktuálnom menovom kurze)
  • Spoločnosť SAP potvrdzuje na rok 2013 vyhliadky na prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov, pričom nemení svoj záväzok na dvojciferný rast spoločnosti s minimálnym 10-percentným nárastom príjmov z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtovaných podľa non-IFRS štandardov pri konštantných menových kurzoch

Spoločnosť SAP AG, líder v oblasti podnikových informačných systémov, dnes oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok a prvý polrok k 30. júnu 2013.

„Transformácia odvetvia, ktorú sme predpovedali v roku 2010, sa v súčasnosti rozbehla na plné obrátky, pričom sa nám vypláca naša stratégia inovácií pre rast,“ povedali Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí v spoločnosti SAP zastávajú pozíciu CEO. „Pokračovali sme v dvojcifernom raste a sme lídrom transformácie odvetvia. Získavame trhový podiel v náročnom makroekonomickom prostredí. Pomocou riešenia SAP HANA Enterprise Cloud sme odhodlaní uchopiť budúcnosť v pozícii cloudovej spoločnosti.”

„Spoločnosť SAP mala v druhom štvrťroku solídnu celkovú výkonnosť. Zameriavame sa na prevádzkovú disciplínu, čo sa pretavilo do dvojciferného rastu prevádzkového zisku účtovaného podľa non-IRS štandardov pri konštantných menových kurzoch,“ povedal Werner Brandt, finančný riaditeľ spoločnosti SAP. „Potvrdzujeme celoročný výhľad na rok 2013 týkajúci sa prevádzkového zisku účtovaného podľa non-IFRS štandardov a záväzok na dvojciferný rast hlavných ukazovateľov.”

Príjmy z predaja predplatného na cloudové riešenia a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšili o 166 percent (o 171 percent pri konštantných menových kurzoch) na 183 miliónov eur. Príjmy z predaja predplatného na cloudové riešenia a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov v druhom štvrťroku prekonali mnoho konkurentov z oblasti cloudových riešení. Ročná miera príjmov (run-rate) z predaja cloudových riešení dosiahla 932 miliónov eur. S približne 30 miliónmi používateľov cloudových riešení má spoločnosť SAP najväčšiu predplatiteľskú základňu na trhu. Budúce príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov dosiahli k 30. júnu 2013 až 361 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 68 percent.

Segment Ariba ukazuje zvyšujúce sa synergické efekty. V tejto oblasti dosiahli koncové dvanásťmesačné obchodné transakcie objem približne 465 miliárd dolárov, čo predstavuje 27-percentný medziročný nárast. Cez sieť Ariba, ktorá je najväčšou svetovou on-line obchodnou komunitou, je prepojených viac ako 1,1 milióna spoločností.

SAP HANA, ktorá je in-memory platformou spoločnosti SAP pre podnikové aplikácie pracujúce s dátami v reálnom čase, pokračuje v úlohe hlavného motora rastu so svojím príspevkom vo výške 102 miliónov eur z oblasti softvérových príjmov. To predstavuje medziročný nárast o 21 percent. Spoločnosť SAP očakáva, že tohtoročné softvérové príjmy platformy SAP HANA dosiahnu 650 až 700 miliónov eur. Zákazníci už vyjadrili zvýšený záujem o softvér SAP Business Suite na platforme SAP HANA, ktorý je globálne dostupný od mája 2013. Očakáva sa, že spolu s riešením SAP HANA Enterprise Cloud bude motorom na ďalšie zavádzanie platformy SAP HANA.

Výhľad
Spoločnosť SAP potvrdzuje, že výhľad na celoročný prevádzkový zisk na rok 2013 účtovaný podľa non-IFRS štandardov sa pohybuje v rozpätí 5,85 až 5,95 miliardy eur pri konštantných menových kurzoch (2012: 5,21 miliardy eur). Hoci náročné makroekonomické prostredie najmä v ázijskom tichomorskom regióne a Japonsku a rýchly prechod na cloudové riešenia sa odrazili na nižšom očakávaní príjmov zo softvéru, spoločnosť SAP zostáva verná záväzku dvojciferného rastu s minimálnym 10-percentným rastom príjmov zo softvéru a služieb spojených so softvérom účtovaných podľa non-IFRS štandardov pri konštantných menových kurzoch za celý rok 2013 (2012: 13,25 miliardy eur).

Pre viac informácií navštívte SAP Newsroom.