SAP pomáha Vodafone Czech Republic znižovať náklady a zjednodušiť riadenie doručovania medzinárodných SMS správ

BratislavaSpoločnosť Vodafone Czech Republic sa zaradila k rastúcemu počtu operátorov pripojených k mobilnej službe SAP® Intelligent Hubbing 365, ktorá usmerňuje medzinárodné doručovanie SMS správ a ponúka mobilným operátorom bezprecedentnú flexibilitu. Cieľom tohto kroku je vylepšiť spokojnosť zákazníkov a pomôcť maximalizovať výnosy.

Výberom nákladovo najefektívnejšej vysokokvalitnej SMS trasy kdekoľvek na svete, cloudová služba umožňuje mobilným operátorom vyťažiť to najlepšie z dvoch oblastí – z dvojstrannej pripojiteľnosti s dôležitými partnermi a z výhod úplne outsourcovaného riešenia pre SMS. To je založené na navzájom prepojených sieťach a rozbočovači pri celosvetovom pokrytí spájajúcom 990 operátorov so 6,1 miliardy predplatiteľov v 210 štátoch.

„Organizácia SAP Mobile Services mnoho rokov riadi rozbočovanie SMS, pričom v tejto oblasti zaznamenávame významný posun,“ hovorí Mark Weait, viceprezident oddelenia odbytu z SAP Mobile Services. „Stále viac zákazníkov uprednostňuje pripojenie cez službu SAP Intelligent Hubbing 365, ktorá im prináša výhody pri využívaní ich investície do existujúcich pripojení a rozširuje dosah vďaka našim rozbočovačom. Spoločnosť Vodafone Czech Republic patrí k naším prvým inštaláciám v Európe, no plánujeme ponuku rozšíriť v celom regióne EMEA.“

„Služba SAP Intelligent Hubbing 365 vylepšila stupeň našej SMS pripojiteľnosti,“ hovorí Colin Shea, viceprezident pre stratégie Vodafone Czech Republic. „Dnes zaznamenávame vyšší počet SMS správ, ktoré boli úspešne medzinárodne doručené. To sa samozrejme odrazilo aj vo väčšej spokojnosti zákazníkov. Zabudovaná funkcia prenositeľnosti mobilného čísla tiež pomáha zabezpečiť presnejšie doručenie správ aj v prípade, ak klient zmení sieť.“

Divízia SAP Mobile Services spoločnosti SAP je globálnym lídrom v mobilnej prepojiteľnosti a v službách angažovania mobilných zákazníkov. Operátorom ponúka jedinečné možnosti v oblasti globálneho prepojenia správ, dátového roamingu a širokú paletu služieb založenú na protokole IPX, pričom podnikom umožňuje zapájať ich zákazníkov cez inovatívne mobilné marketingové a komunikačné riešenia. Divízia SAP Mobile Services pomáha firmám spracovať 1,8 miliardy SMS správ denne, pričom obsluhuje viac ako 990 operátorov so 6,1 miliardy predplatiteľov v 210 krajinách.

Pre viac informácií navštívte SAP Newsroom. Sledujte nás na Twitter @sapnews.