Program SAP Partner Edge otvára dvere aj pre vývojárov z nášho regiónu

BratislavaSpoločnosť SAP, globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov, predstavila program pre vývoj aplikácií SAP PartnerEdge for Application Development. Partnerom umožní vytvárať, propagovať a predávať softvérové aplikácie založené na technologických platformách SAP, ktoré sú lídrami na trhu.

„Tento nový program bude k dispozícii aj pre približne 200 partnerov v našom regióne. Som presvedčený, že mnohým menším lokálnym partnerom umožní predstaviť ich inovatívne riešenia omnoho väčšej, dokonca globálnej zákazníckej základni SAP. V SAP veríme v spoločnú inováciu a toto je jej skutočným príkladom,“ povedal Stano Šimůnek, SAP manažér pre partnerskú sieť v strednej a vo východnej Európe.

Cieľom nového modelu, ktorý je súčasťou oceňovaného SAP PartnerEdge programu, je ponúknuť partnerom všetko potrebné na vytváranie inovatívnych, špecifických aplikácií pre mobilné zariadenia, cloud, databázy alebo vysokovýkonné in-memory oblasti. Na základe jedného globálneho kontraktu sprístupní všetky dôležité SAP technológie v jednom zjednodušenom rámci.

SAP Partner Edge for Application Development, ktorý je dostupný za nízky ročný poplatok, umožní partnerom vybrať si zo sady inovačných balíčkov. Tie sa sústredia na najnovšie platformové technológie SAP, vrátane platformy SAP HANA, SAP HANA Cloud Platform, SAP Mobile Platform a databáz od SAP a z platformy SAP NetWeaver. Inovačné balíčky obsahujú licenčné práva špecifické pre jednotlivé technológie, zdroje a služby, ktoré partnerom pomôžu na ceste k vyššej produktivite a k vývoju aplikácií na platformách SAP. Balíčky sú navrhnuté tak, aby podporovali vývoj spoločnej inovácie na mieru so zákazníkmi, čo je často prvý krok k štandardnej aplikácii.

Zúčastnení partneri získajú aj prístup k účinnej go-to-market podpore, vrátane partnerského loga SAP, bezplatného zhodnotenia aplikácie a možnosti leverage SAP Store, online kanálu SAP pre početné podnikateľské aplikácie a služby.

Flexibilný program ponúka aj možnosť ďalšieho predaja, aby partneri mohli zákazníkom poskytnúť komplexnú službu, združovať a predávať runtime licencie technológií spolu so svojimi aplikáciami.

„Sme presvedčení, že naše technológie pomáhajú spoločnostiam urýchliť inovácie a udržať si tak konkurenčnú výhodu,“ tvrdí Eric Duffaut, prezident Global Ecosystems and Channels SAP AG. „Spájanie so silným partnerským ekosystémom, ktorý inovuje na základe našich platforiem, nám umožňuje čo najlepšie napĺňať neustále sa vyvíjajúce potreby našich zákazníkov.“

Všetky informácie, zdroje, služby a možnosti interakcie so SAP sú dostupné prostredníctvom Application Development Partner Center (http://www.sapadpc.com). SAP PartnerEdge for Application Development ponúka aj skúšobné členstvo na 12 mesiacov.

Pre viac informácií navštívte SAP Newsroom. Sledujte nás na Twitter @sapnews a na @SAPPartnerEdge.