SAP podnikom zjednodušil a urýchlil prechod na SAP HANA

BratislavaSAP ohlásil novú ponuku, ktorá užívateľom SAP Business Suite zjednoduší a urýchli zavádzanie platformy SAP HANA. Rýchla migrácia databáz SAP Business Suite do SAP HANA umožní IT profesionálom jednoduchšie nahradiť bežné databázy vysokovýkonným SAP HANA. Migračný proces je zautomatizovaný sériou softvérových a implementačných služieb, štandardizovaným obsahom a aktiváciou koncového užívateľa.

Rýchla migrácia zo SAP Business Suite na SAP HANA je dostupná pre všetkých zákazníkov a partnerov. SAP Consulting ponúka fixnú cenu a rozsah implementácie, ktorý zmenšuje riziko zdržaní a znižuje náklady, hrozbu bezpečnostných narušení a odstraňuje problémy s integráciou.

Migrácie databáz tradične IT profesionálov hnevali, zvlášť keď znamenali prerábanie dlhodobo fungujúcich transakčných systémov. Zložitá migrácia totiž môže ohroziť obchodné operácie, navýšiť náklady a utlmiť produktivitu. Nová ponuka tak približuje SAP HANA viacerým zákazníkom SAP Business Suite.

„SAP ponúka odskúšaný a spoľahlivý migračný balíček, ktorý odstraňuje pochybnosti a neistoty,“ hovorí Bernd Welz, výkonný viceprezident a šéf Solution & Knowledge Packaging, SAP. „Odstránením týchto prekážok uľahčujeme zákazníkom SAP Business Suite posúvanie ich biznisu na vyššiu úroveň vďaka sile in-memory data manažmentu, či už je nasadený priamo u nich, alebo prostredníctvom služby SAP HANA Enterprise Cloud service.“

Riešenie SAP Rapid Deployment umožňuje používateľom SAP Business Suite jednoduchší prechod na platformu SAP HANA. Migrácia zákazníkom poskytne zvýšenie obchodnej hodnoty, zníženie nákladov na IT a SAP HANA zlepší ich používateľský komfort: obchodné interakcie budú vďaka analýzam a vykonávaniu príkazov v reálnom čase pružnejšie, obchodné procesy rýchlejšie a celé IT prostredie jednoduchšie.

Projekt sa začína analýzou databázy a verzie momentálne používanej SAP Business Suite. Zahŕňa inštaláciu a aktualizácie platforiem SAP HANA a SAP Net Weaver na najnovšiu verziu a aktualizáciu aplikácií SAP ERP 6.0 alebo SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) na najnovší SAP enhancement package: SAP enhancement package 7 pre SAP ERP 6.0 a SAP enhancement package 3 pre SAP CRM 7.0. Skoršie vydania SAP Business Suite možno riešiť pridaním voliteľnej aktualizačnej služby.

Migráciou databázy sa dosiahne export legacy databázy a import dát do SAP HANA. Zákazníci ťažia z end-to-end ponuky, ktorá umožňuje migráciu bez potreby opätovnej implementácie, vrátane plynulého prechodu v prípadoch, kde možno využiť existujúce procesy.