SAP CEE vyzýva zákazníkov, aby sa zapojili do súťaže SAP Quality Awards 2013

BratislavaSpoločnosť SAP v strednej a východnej Európe vyhlásila štvrtý ročník SAP Quality Awards. Cieľom je oceniť spoločnosti, ktoré sa pri implementácii softvéru SAP sústredia na kvalitu a vďaka úspešnému plánovaniu a realizácii dosiahnu obchodné úspechy. Zapojiť sa môžu všetci zákazníci SAP, ktorých projekty sa začali v období od 1. januára 2013 do 29. septembra 2013. Prihlášky možno zaslať do 29. novembra 2013 prostredníctvom internetového formulára.

SAP udeľuje ocenenie v troch kategóriách: malé, stredné a veľké implementácie. Nominované projekty možno zaradiť aj do medzinárodnej kategórie inovatívnych projektov, ak ide o implementáciu nového produktu SAP.

Vysoká kvalita projektu prospieva všetkým zúčastneným stranám a zvlášť samotnej spoločnosti, keďže minimalizuje čas a zdroje potrebné na implementáciu a zároveň maximalizuje úspory prevádzkových nákladov a procesnú efektivitu. Samotná účasť v SAP Quality Awards prináša aj množstvo ďalších výhod. V rámci organizácie posilňuje pozíciu implementačného tímu a pomáha podporiť individuálne úspechy. Pomáha demonštrovať profesionalitu spoločnosti pred akcionármi a prezentuje ju ako najlepšie riadenú organizáciu.

„SAP Quality Awards oceňuje firmy, ktoré kladú dôraz na kvalitu plánovania a realizácie ich implementačných projektov, založených na softvéri SAP,” hovorí Jiří Synáček, riaditeľ kvality SAP CEE. „Je to navyše mimoriadna príležitosť oceniť implementačných partnerov a úspešné projekty. Verím, že toto ocenenie im pomôže posilniť ich pozíciu na trhu.”

Projekty, ktoré budú nominované na SAP Quality Awards, by sa mali riadiť uznávanými štandardmi projektového manažmentu a sústrediť sa na znižovanie celkových nákladov a času implementácie, celkových nákladov vlastníctva (TCO), preukázať profesionálny prístup a projektový manažment. Nominované projekty by mali dodržať 10 princípov kvality SAP.

Víťazi v strednej a východnej Európe budú známi vo februári 2013. V každej kategórii budú udelené zlaté, strieborné a bronzové medaily. Zákazníci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v jednotlivých kategóriách, automaticky postúpia do regionálneho kola EMEA SAP Quality Awards, kde si zmerajú sily s projektmi z Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Ďalšie informácie o SAP Quality Awards nájdete na www.sap.com/qualityawards2013.