SAP pokračuje v dvojcifernom raste, je lídrom v prechode na cloud computing a in-memory technológie

  • V treťom štvrťroku 2013 vzrástli príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia, účtované podľa non-IFRS štandardov o 13 percent (o 6 percent pri aktuálnom menovom kurze na 1,17 miliardy eur)
  • V treťom štvrťroku 2013 stúpli príjmy z predaja softvéru a služieb, spojených so softvérom, účtované podľa non-IFRS štandardov o 12 percent (o 5 percent pri aktuálnom menovom kurze na 3,36 miliardy eur)
  • Trojciferný medziročný rast príjmov z predplatného na cloudové riešenia a podporu, ročná miera príjmov (run rate) presiahla miliardu eur
  • Upevnenie vedúcej pozície v oblasti technológie in-memory – 90 percentný medziročný rast príjmov zo softvéru HANA (pri aktuálnom menovom kurze 79 percent)
  • Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2013 účtovaný podľa štandardov non-IFRS dosiahol 1,3 miliardy eur, čo je 15 percentný nárast pri konštantných menových kurzoch (o 5 percent pri aktuálnom menovom kurze)
  • Silný rast výnosu na akciu v treťom štvrťroku

BratislavaSAP AG, líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámil finančné výsledky za tretí štvrťrok a deväť mesiacov k 30. septembru 2013. Dvojciferný rast spoločnosti pokračoval aj v treťom kvartáli, keď príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom, účtované podľa non-IFRS štandardov, stúpli o 12 percent pri konštantných menových kurzoch (o 5 percent pri aktuálnom menovom kurze) na 3,36 miliardy eur.

Hlavným motorom rastu je i naďalej SAP HANA, in-memory platforma pre podnikové aplikácie pracujúce s dátami v reálnom čase, ktorú používa viac ako 2 100 zákazníkov. Príjmy z predaja softvéru medziročne narástli o 90 percent pri konštantných menových kurzoch (79 percent pri aktuálnom menovom kurze na 149 miliónov eur). SAP Business Suite powered by SAP HANA je najlepšou platformou vo svojej triede pre vysoko výkonné aplikácie. Zákazníci majú veľký záujem aj o SAP HANA Enterprise Cloud.

„SAP je jasným lídrom prechodu na cloud a in-memory. SAP HANA je najpokročilejšou in-memory databázou na trhu a my sme na dobrej ceste dosiahnuť príjmy z predaja softvéru HANA vo výške jednej miliardy eur od uvedenia na trh. Silné prijatie SAP Business Suite on HANA zákazníkmi ukazuje naše líderské postavenie v inovácii budúcich platforiem pre biznis,“ povedali Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí v SAP zastávajú funkciu CEO. „Sme druhou najväčšou spoločnosťou, zaoberajúcou sa cloudom pre firmy s ročnou mierou príjmov z cloudu presahujúcou miliardu eur. Naďalej získavame podiel na trhu a rastieme podstatne silnejšie ako náš hlavný konkurent vo všetkých regiónoch.“

Príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia, účtované podľa non-IFRS štandardov, vzrástli medziročne o 13 percent pri konštantných menových kurzoch (o 6 percent pri aktuálnom menovom kurze na 1,17 miliardy eur). Príjmy z predaja predplatného na cloudové riešenia a podpory, účtované podľa non-IFRS štandardov, v treťom štvrťroku rástli rýchlejšie ako u konkurencie v oblasti cloudu. Spoločnosť SAP naviac podpísala ďalší dôležitý konktrakt: EMC, americká spoločnosť, patriaca podľa magazínu Fortune medzi 500 najväčších spoločností sveta, si vybrala cloudové riešenia spoločnosti SAP vrátane Employee Central. EMC si od výberu sľubuje, že dokáže lepšie prilákať, udržať si a odmeňovať zamestnancov, že sa zviditeľní a dosiahne lepšiu spoluprácu s dodávateľmi.

Ročná miera príjmov z cloudu už presahuje miliardu eur. S približne 33 miliónmi používateľov cloudu má spoločnosť SAP najväčšiu predplatiteľskú základňu na trhu. K 30. septembru 2013 dosiahli príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podporu, účtované podľa non-IFRS štandardov, 382 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 79 percent.

Segment Ariba ukazuje zvyšujúce sa synergické efekty. V tejto oblasti dosiahli koncové dvanásťmesačné obchodné transakcie objem približne 500 miliárd dolárov. Cez sieť Ariba, ktorá je najväčšou svetovou online obchodnou komunitou, je prepojených viac ako 1,2 milióna spoločností.

Zlepšila sa aj efektivita, keď prevádzkový zisk, účtovaný podľa non-IFRS štandardov, dosiahol v treťom štvrťroku hodnotu 1,3 miliardy eur, čo predstavuje 15-percentný nárast pri konštantných menových kurzoch (5 percent pri aktuálnom menovom kurze). Výsledkom bol nárast operačnej marže, účtovanej podľa non-IFRS štandardov, o 180 bázických bodov a to i napriek negatívnemu efektu z akvizícií v hodnote 50 bázických bodov.

„Spoločnosť SAP dosiahla v treťom štvrťroku veľmi silnú celkovú výkonnosť, zvlášť ak vezmeme do úvahy zložitú makroekonomickú situáciu a nepriaznivý vývoj na devízových trhoch. Vypláca sa, že sa neustále zameriavame na prevádzkovú disciplínu a zároveň úspešne budujeme náš cloudový biznis. Pokračovali sme v dvojcifernom raste a zvýšili sme operačnú maržu podľa non-IFRS štandardov o 180 bázických bodov pri konštantných menových kurzoch,“ povedal Werner Brandt, finančný riaditeľ spoločnosti SAP.

Výhľad

Spoločnosť SAP potvrdzuje, že výhľad na celoročný prevádzkový zisk na rok 2013, účtovaný podľa non-IFRS štandardov, sa pohybuje v rozpätí 5,85 až 5,95 miliardy eur pri konštantných menových kurzoch.
Ak menové kurzy zostanú po zvyšok roka na septembrovej úrovni, spoločnosť SAP očakáva, že to negatívne ovplyvní príjmy z predaja softvéru a služieb za štvrtý štvrťrok a celý rok 2013, spojených so softvérom, účtované podľa non-IFRS štandardov, približne piatimi percentuálnymi bodmi. Rast prevádzkového zisku v štvrtom štvrťroku a za celý rok 2013, účtovaný podľa non-IFRS štandardov, to negatívne ovplyvní o 7 percentuálnych bodov.

Pre viac informácií navštívte SAP Newsroom.