SAP: Inovácie pomáhajú firmám zvyšovať zisky

BratislavaInovatívne IT nástroje, ktoré firmám umožňujú zvýšiť zisky a zlepšiť postavenie na trhu. SAP ich predstavil slovenským spoločnostiam s dôrazom na svoje najdôležitejšie riešenia založené na in-memory computingu, cloude a mobilite počas konferencie SAP Innovation Day.

„SAP sa za posledné roky zmenil. Neuveriteľný boom dát, ktorých objem sa celosvetovo zdvojnásobuje každých 18 mesiacov, či prudký rast počtu mobilných zariadení, ktorý už presiahol množstvo obyvateľov našej planéty, si vyžaduje úplne iný pohľad na podnikové IT riešenia. Preto sa SAP orientuje na in-memory technológie, mobilitu a cloud,“ povedal Guy Murphy, Center of Excellence, SAP Global, ktorý predstavil víziu spoločnosti pod názvom Real Time Enterprise. Tá prináša podnikom možnosť výrazne zrýchliť plánovanie, business procesy, zlepšiť produktivitu a detailnejšie analyzovať štruktúrované aj neštruktúrované informácie a dáta.

Chrbticou väčšiny nových aj inovovaných produktov SAP je in-memory platforma SAP HANA. „Z pôvodne čisto analytického nástroja sa stala základom pre mnohé aplikácie. Príkladom je SAP Business Suite powered by SAP HANA, ktorý nielen výrazne zvyšuje rýchlosť práce s dátami, ale ponúka aj nové možnosti pre ich analytické spracovanie. Balík SAP Business Suite tak firmám poskytuje rozšírenú funkcionalitu a nový pohľad na informácie, ktoré doteraz neboli schopné či už z časových, kapacitných prípadne technických dôvodov spracovať,“ povedal Dušan Kachaňák, SAP Business Development Manager CEE.

Významným nástrojom tohto balíka je aj SAP HANA Live pre operatívny reporting v reálnom čase. V snahe uľahčiť spoločnostiam rozhodovanie pri modernizácii podnikových IT im SAP ponúka bezplatnú službu analýzy nimi dodaných dátových podkladov, na základe ktorej im navrhne to najefektívnejšie využitie a nasadenie nástrojov SAP HANA. (viac na www.suiteonhana.com)

Globálny líder v oblasti podnikových informačných technológií intenzívne rozvíja svoje cloudové portfólio. Týka sa to aj SAP HANA, ktorá je dostupná aj prostredníctvom riešenia SAP HANA Enterprise Cloud. Toto cloudové riešenie prevádzkované priamo spoločnosťou SAP poskytuje organizáciám novú možnosť nasadenia a okamžitého využívania výhod in-memory platformy ako služby. Firmám redukuje náklady, ktoré súvisia s vlastníctvom softvéru, pričom zostáva zachovaná vysoká flexibilita a spoľahlivosť.

Viac ako 80 účastníkov konferencie okrem schopností platformy SAP HANA získalo informácie aj o benefitoch a potenciáli nástrojov prediktívnej analýzy. Tá umožňuje vďaka analýzam obrovských objemov doteraz nepoužiteľných dát predpovedať s vysokou pravdepodobnosťou budúci vývoj mnohých ukazovateľov. To pomáha lepšie plánovať ekonomické, ale aj marketingové či servisné činnosti a zlepšiť reakcie na budúci vývoj trhu. Experti SAP zároveň zástupcom slovenských firiem predstavili aj praktické využitie mobilných aplikácií a riešení, ktoré umožňujú prístup a prácu so všetkými kľúčovými dátami a informáciami bez ohľadu na miesto a čas.